Dlaczego to robimy?

Nasza misja

Sprężamy się abyś Ty mógł się odprężyć.

Naszą specjalizacją jest kompleksowe wsparcie w zakresie szukania oszczędności, doradztwa, dostaw, wykonawstwa i serwisu elementów systemów sprężonego powietrza.

Wdrażamy rozwiązania ekonomiczne, ergonomiczne i ekologiczne.

Chcemy tworzyć miejsce współpracy i edukacji partnerów by podnosili swój poziom świadomości w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości. Pragniemy by każdy Współpracownik nabierał umiejętności skutecznego i ekonomicznego osiągania dobrostanu i życiowych celów. Stajemy się coraz lepszym pracodawcą!

Akcentujemy JAKOŚĆ i PRECYZJĘ. Kierujemy się takimi wartościami jak uczciwość, partnerstwo we wszystkich relacjach, praca zespołowa, współzawodnictwo w dążeniu do celu i rzetelność w realizowaniu Standardów. Dzięki temu możemy kreować wartość dodaną, generującą zysk firmy polecając i sprzedając nasze produkty i usługi.

Firmę tworzymy z myślą o WSZYSTKICH Współpracownikach, a nie tylko o korzyściach dla właścicieli w myśl zasady Liderzy jedzą na końcu.

Naszą główną przewagą konkurencyjną jest INTENSIVE CUSTOMER SERVICE (intensywna obsługa Klienta) z indywidualnym rozpoznaniem potrzeb, przy wykorzystaniu retail know-how, mechanizmów sprzedaży, budowaniu długookresowych relacji,  procesach CRM i systemie lojalnościowym.

Kodeks Postępowania w Biznesie

 

Już nie tylko gwarancja jakości – kilka słów o naszej gwarancji