Audyt instalacji sprężonego powietrza

audyt_nieszczelnosci_sprezonego_powietrza
inwentaryzacja_systemow_spreozonego_powietrza
walidacja_instalacji_sprezonego_powietrza

Jak dowiedzieć się czy nasz system sprężonego powietrza jest optymalnie dopasowanych do naszych potrzeb?

Dla większości użytkowników ważne jest aby koszty użytkowania systemu pneumatycznego były możliwie jak najniższe przy zachowaniu odpowiedniej jakości sprężonego powietrza.

Aby dowiedzieć się czy i jak można zoptymalizować działanie istniejącego systemu sprężonego powietrza należy dokonać analizy na podstawie odpowiednio dobranego audytu.

Profesjonalny audyt sieci sprężonego powietrza składa się z szeregu działań dobranych do konkretnych potrzeb. Są to elementy audytu takie jak:

 • Kontrola doboru, stanu i działania urządzeń systemu sprężonego powietrza (kompresory, osuszacze, filtry, spusty kondensatu, separatory)
 • Pomiary przepływu sprężonego powietrza powietrza
 • Pomiary wydajności kompresorów
 • Inwentaryzacja sieci sprężonego powietrza
 • Optymalizacja zużycia sprężonego powietrza podczas procesów produkcyjnych
 • Monitoring jakości sprężonego powietrza
 • Detekcja nieszczelności wraz z ich opisaniem i zdjęciem lub filmem

Po wykonaniu pomiarów dostarczamy pisemny audyt uwzględniający wszystkie nieprawidłowości. W skład dokumentu wchodzi raport, analiza, wnioski oraz wskazania działań jakie należy wdrożyć aby zoptymalizować działanie systemu sprężonego powietrza.

Przykładowe wskazania działań po audycie systemu sprężonego powietrza:

 • Usunięcie nieszczelności w instalacji pneumatycznej
 • Zmiana średnic lub przebiegu rurociągu sprężonego powietrza
 • Zmiana nastaw kompresorów
 • Obniżenie ciśnienia sprężonego powietrza
 • Wymiana systemu uzdatniania sprężonego powietrza
 • Wymiana elementów eksploatacyjnych systemu sprężonego powietrza
 • Wymiana nieefektywnych elementów systemu sprężonego powietrza lub urządzeń konsumujących sprężone powietrza

Optymalizacja procesu produkcyjnego pod kątem zużycia sprężonego powietrza.