Zawory bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa sprężynowy do powietrza

Zawory bezpieczeństwa służą do ochrony systemu wytwarzania i magazynowania sprężonego powietrza przed nadciśnieniem. Nadciśnienie występuje, gdy ciśnienie przekracza maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze lub ciśnienie, dla którego zaprojektowano system sprężonego powietrza. Zawory sprężynowe do powietrza mogą otwierać się bardzo szybko w porównaniu z zaworami nadmiarowymi. Zawór otwiera się z ustawionego ciśnienia; zawór najpierw trochę się otwiera, po czym otwiera się całkowicie, aby niechciane ciśnienie zostało jak najszybciej usunięte z układu.

Więcej informacji

Zawory bezpieczeństwa służą do zapobiegania wzrostowi ciśnienia, prowadzącemu do awarii, zagrożenia pożarowego lub wybuchu. Zawory są w pełni mechaniczne, dlatego są używane w przypadku awarii elektronicznych lub pneumatycznych urządzeń zabezpieczających. Zawór jest w pełni uruchamiany przez media systemu, dzięki czemu działa w przypadku awarii zasilania.

zawor bezpieczenstwa

Rysunek powyżej: Mechanizm działania zaworu bezpieczeństwa dla gazów i par (po lewej): pierścień dyszy (A) i schemat przepływu (B). Charakterystyka wydmuchu zaworów bezpieczeństwa dla gazów i par (po prawej): ustawione ciśnienie (1) i wznios (2).

Jaki zawór bezpieczeństwa wybrać?

Aby chronić swój system przed nadciśnieniem, konieczne jest zrozumienie i wybranie zaworu na podstawie sześciu poniższych kryteriów wyboru.

Materiał korpusu
Uszczelnienia
Temperatura pracy
Ciśnienie otwarcia
Przepustowość
Certyfikaty

Zawory bezpieczeństwa muszą być zgodne z różnymi krajowymi i międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i jakości. Aby upewnić się, że produkt jest zgodny, należy zapoznać się z lokalnymi normami.

TÜV

Certyfikacja TÜV ocenia bezpieczeństwo produktu i potwierdza, że spełnia on minimalne wymagania dyrektywy ciśnieniowej (PED) 2014/68/UE. PED określa standardy projektowania i produkcji urządzeń ciśnieniowych, takich jak urządzenia upustowe, kotły parowe, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe itp., pracujące przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu większym niż 0,5 bar.

ISO 4126

Norma ISO 4126 jest ogólną specyfikacją zaworów bezpieczeństwa, niezależnie od mediów używanych w aplikacji.

Zastosowanie zaworów bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa są używane głównie w zastosowaniach przemysłowych do ochrony przed nadciśnieniem. To nadciśnienie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, pożaru lub eksplozji. Zawory bezpieczeństwa znajdują swoje zastosowanie w:

  • Przemysł naftowy, gazowy i naftowy.
  • Sektor energetyczny. Są one często używane do odprowadzania nadciśnienia w rurociągach parowych, powietrznych, gazowych lub ciekłych lub zbiornikach/kotłach.

PNEUMATYKA.EU » Części i oleje do sprężarek » Zawory bezpieczeństwa
Nie znaleziono produktów, których szukasz.