spektrum 1

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych.

System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

Zamów bezpłatną konsultację

PressMann, właściciel marki Pneumatyka.eu jest firmą akredytowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza do świadczenia usług w ramach programu. Proponowane przez nas usługi doradcze mogą dotyczyć m.in. szeroko rozumianego doradztwa w prowadzeniu, zarządzania zasobami i rozwoju firmy.

Oferujemy doradztwo z zakresu doboru i optymalizacji instalacji sprężonego powietrza w przedsiębiorstwie. Przeprowadzany przez nas audyt jest usługą polegająca na dokładnym sprawdzeniu stanu, jakości i wydajności instalacji sprężonego powietrza.
W wyniku audytu powstaje raport, na podstawie którego mogą Państwo podejmować świadome decyzje o inwestycjach.  Dla większości użytkowników ważne jest, aby koszty użytkowania systemu pneumatycznego były możliwie jak najniższe przy zachowaniu odpowiedniej jakości sprężonego powietrza. Więcej na temat audytów do przeczytania tutaj.

Zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą i dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie w ramach projektu SPEKTRUM:

Kto może skorzystać z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych?
(Kwalifikowalność MSP do udziału w systemie SPEKTRUM)

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Na czym polega nieodpłatne badanie potrzeb rozwojowych w ramach SPEKTRUM?

 • Na wykonaniu pogłębionej analizy procesów w przedsiębiorstwie i prowadzonej działalności przy pomocy profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Na sporządzeniu mapy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i przygotowaniu rekomendacji, które stanowią punkt wyjścia do wnioskowania o grant

Zamów bezpłatną konsultację

Zamów bezpłatną konsultację z naszym doradcą i dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie w ramach projektu SPEKTRUM:

20210504 185512 1