Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Osuszacze adsorpcyjne

Dlaczego warto kupić osuszacz adsorbcyjny?

Osuszacz adsorpcyjny

Znaczna redukcja kosztów eksploatacji

Zoptymalizowane co do przepływu filtry sprężonego powietrza CLEARPOINT® i energooszczędna synchronizacja z pracą kompresora, która może być podparta specjalnym oprogramowaniem, dodatkowo obniżającym koszty eksploatacji.

Wysoka niezawodność użytkowania

Osuszacz adsorpcyjny, który jest zainstalowany za zbiornikiem ma większe rozmiary żeby zabezpieczyć się przed przeciążeniem w synchronizacji z pracą kompresora. DRYPOINT® AC – zainstalowany za zbiornikiem dzięki naszemu układowi sterowania jest zdecydowanie bardziej ekonomiczny i bezpieczny. Dodatkowy system zarządzania energią automatycznie określa czas opóźnienia regeneracji używając danych nabytych w wyniku pracy. Podczas tego okresu osuszacz adsorpcyjny pozostaje aktywnym.

Doskonały w serwisowaniu

Sterownik elektroniczny zawiera zintegrowany moduł serwisowy z automatycznym wskaźnikiem terminu przeglądu osuszacza oraz interfejs PC dla zdalnej kontroli i usuwania błędów. Dzięki wkładom w postaci kartridżów wymiana złoża sorbentowego jest bardzo szybka i nie wymaga odłączenia osuszacza od sieci.

Osuszacze

BEKO

Osuszacz ziębniczy BEKO

Osuszacze ziębnicze BEKO są skutecznymi urządzeniami osuszającymi sprężone powietrze zużywając przy tym minimalne ilości energii. Optymalizacja wydajnościowa jest wynikiem zastosowania efektywnego wymiennika ciepła, a dodatkowo niskie spadki ciśnienia i korzystna cena utrzymują osuszacze BEKO DRYPOINT® w czołówce na rynku.

Osuszacz ziębniczy BEKO jest w bardzo przyjazny środowisku – osuszacze kondensacyjne BEKO DRYPOINT®RA posiadają gazy ziębnicze o niewielkim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego w przypadku uwolnienia gazów do atmosfery.


Osuszacze

DONALDSON

Osuszacz ziębniczy DONALDSON

Medipac 2000 Standard i Superplus – zestaw zawiera osuszacz adsorpcyjny, adsorber CO-, CO2-, NOx i SO2, filtr wstępny i końcowy oraz automatyczny dren kondensatu.

Ultrapac ALD /MSD / HED – kompletny system osuszania powietrza z osuszaczem adsorbcyjnym, filtrem wstępnym i końcowym oraz elektronicznym, sterowanym poziomem drenem kondensatu.

Ultrapac 2000 standard i superplus – kompletny zestaw uzdatniania sprężonego powietrza lub azotu, złożony z osuszacza adsorbcyjnego, ze zintegrowanym filtrem odolejającym i pyłowym oraz automatycznym drenem kondensatu.


Jak działa osuszacz adsorbcyjny?

Urządzenie służące do osuszania powietrza z zawartej w nim wilgoci. Dokonuje się to dzięki wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. Adsorpcja to gromadzenie się na powierzchni ciała stałego (adsorbentu) gazu lub płynu. Jeżeli siła przyciagania czasteczek adsorbentu jest wystarczająco duża, by pokonać własną obcej czasteczki, to czasteczka ta przyczepia się do jego powierzchni. Materiały, które posiadają zdolność adsorpcji wilgoci zwane są desykantami. Najczęściej stosowane desykanty to aktywowany tlenek aluminium, żel krzemionkowy, chlorek litu, sito molekularne. Zależnie od zastosowanej technologii i desykantu umożliwiają one osuszenie powietrza w niezwykle wysokim stopniu (punkt rosy do -70 stopni Celsjusza w przypadku osuszaczy sprężonego powietrza).