Wakuometr, próżniomierz, wskaźnik próżni

Wakuometr to manometr używany do pomiaru ciśnień niższych niż ciśnienie atmosferyczne otoczenia, które jest ustawione jako punkt zerowy, w wartościach ujemnych (np.: -15 psig lub -760 mmHg równa się całkowitej próżni). Większość manometrów mierzy ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego jako punkt zerowy, więc ta forma odczytu jest po prostu określana jako „ciśnienie manometryczne”.

Więcej informacji

Jednak wszystko, co jest większe niż całkowita próżnia, jest technicznie formą ciśnienia. W przypadku bardzo dokładnych odczytów, zwłaszcza przy bardzo niskich ciśnieniach, można użyć manometru, który wykorzystuje całkowitą próżnię jako punkt zerowy, podając odczyty ciśnienia w skali bezwzględnej.

Ciśnienie atmosferyczne jest standardowym ciśnieniem na poziomie morza i wynosi 101,325 kPa. Częściej wyraża się ciśnienie w barach lub psi. Podciśnienie (Pvac) wyrażane jest w wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

To nie to samo, co ciśnienie bezwzględne (Pabs), które jest mierzone w odniesieniu do punktu zera bezwzględnego. Poniższy rysunek pokazuje wyraźnie związek między różnymi definicjami ciśnienia.

cisnienie definicja

Wyjaśnienie definicji z infografiki:

Ciśnienie bezwzględne Pabs: względem punktu zerowego bezwzględnego
Ciśnienie atmosferyczne Patm: ciśnienie na poziomie morza (1,01325 kPa)
Ciśnienie względne Pgauge: w stosunku do ciśnienia atmosferycznego
Ciśnienie próżniowe Pvac: mierzone w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.

Jak działa wakuometr, próżniomierz?

Większość wakuometrów wykorzystuje wygiętą rurkę. Ta rurka nazywa się rurką Bourdona. Rura ugina się nieznacznie pod wpływem różnicy ciśnień pomiędzy medium a atmosferą. Ugięcie rurki jest przekształcane za pomocą mechanizmu w pozycję igły na tarczy.

Ta zasada konstrukcyjna jest w rzeczywistości taka sama dla manometrów normalnych i podciśnieniowych.

Większość wakuometrów jest dostępna z podłączeniem dolnym lub tylnym (montaż panelowy). Przyrządy są dostępne w obudowie z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej. Plastik jest tańszy i odporny na korozję, ale jest bardziej wrażliwy na uderzenia. Dostępne na rynku są wakuometry analogowe oraz cyfrowe.

Dokładność wakuometrów

Dokładność to różnica między wartością rzeczywistą a wartością wyświetlaną na tarczy. Jest to zwykle wyrażane jako procent rozpiętości.

Norma EN 837 określa wymagania dotyczące dokładności manometrów wyrażone w klasach dokładności. Klasa dokładności 2,5 oznacza, że miernik może odbiegać do 2,5% rozpiętości od wartości rzeczywistej. W przypadku wakuometru zakres wynosi 1 bar (15 psi), co oznacza 1 bar * 2,5% = odchylenie 0,025 bara. Odchylenie może być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

Należy pamiętać, że wahania temperatury lub silne wibracje mogą mieć wpływ na działanie miernika. Nawet obserwator ma wpływ na dokładność: odczyt z tarczy może prowadzić do niewielkich odchyleń.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Co to jest wakuometr?

Wakuometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia, który mierzy ciśnienie w próżni. Ogólnie ciśnienie to jest zwykle niższe od ciśnienia atmosferycznego. Te wakuometry mogą być stosowane zarówno w zbiornikach pomp powietrznych, jak iw skraplaczach pary. Podciśnienie to dodatkowe ciśnienie w dowolnym systemie, które jest zależne od ciśnienia atmosferycznego. Czasem zamiennie używa się określenie manometr, które określa ogólnikowo przyrządy do pomiaru ciśnienia.

Jakie są typowe zastosowania wakuometrów?

Praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu wykorzystują podciśnienie, począwszy od branży motoryzacyjnej, spożywczej, produkcyjnej, farmaceutycznej, chemicznej, morskiej itp. Wakuometry są ważnymi urządzeniami zapewniającymi optymalną wydajność i bezpieczeństwo systemu. Mogą być używane do aplikacji typu pick-and-place, utrzymując miejsce pracy w czystości od zanieczyszczeń, materiałów transportowych itp.

Pytania i odpowiedzi

Jak mierzy się podciśnienie?

Najpopularniejszym urządzeniem do pomiaru podciśnienia jest manometr typu Bourdon, czyli tzw. wakuometr.

Jaka jest różnica między nadciśnieniem a podciśnieniem?

Nadciśnienie i podciśnienie są mierzone w stosunku do ciśnienia atmosferycznego. Różnica polega na tym, że nadciśnienie jest wyższe niż ciśnienie atmosferyczne, a podciśnienie jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne.

Czy podciśnienie jest dodatnie czy ujemne?

Podciśnienie jest zwykle wyrażane liczbą ujemną. Jest mierzony w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego.