Tabela odporności chemicznej

Poniższa tabela odporności chemicznej służy do wstępnego określania materiału lub uszczelnienia, odpowiedniego dla danego środowiska pracy.

EPDM – guma etylenowo-propylenowa dienowa
EPM – guma etylenowo-propylenowa
NR – guma naturalna
NBR – guma butadienowo-nitrylowa (buna-n)
CR – guma chloeoprenowa (neopren)
SBR – guma butadienowo-styrenowa
FPM – guma fluorowa (viton)
XLPE – polietylen usieciowany
PTFE – teflon
PVC – polichlorek winylu
PU – poliuretan
PA – poliamid (nylon)

A – duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
B – średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
C – mała odporność, ograniczony zakres użycia
X – brak odporności
  – brak danych
Środowisko
EPDM
EPM
NR
NBR
CR
SBR
PFM
XLPE
PTFE
PVC
PU
PA
Aceton
B
A
C
X
C
C
X
A
B
X
X
A
Acetooctan etylu
B
A
C
X
C
C
X
A
A
Acetylen
B
A
B
A
B
B
A
A
C
C
A
Aldehyd masłowy
C
B
X
X
C
X
X
A
A
X
Aldehyd octowy 5,00%
B
A
B
X
C
C
X
H
B
X
X
A
Alkohol amylowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
C
X
A
Alkohol benzylowy
B
A
X
X
B
X
A
A
A
X
X
C
Alkohol butylowy
C
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
Alkohol butylowy IIIrz
C
B
B
B
B
B
A
A
A
X
Alkohol dwuacetonowy
B
A
X
X
B
X
X
A
A
X
Alkohol etylowy (etanol)
B
A
A
A
A
A
C
A
B
B
X
A
Alkohol izobutylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
B
Alkohol izopropylowy
B
A
A
B
B
B
A
A
A
B
X
A
Alkohol metylowy (metanol)
B
A
A
A
A
A
X
A
A
X
A
Alkohol oktylowy
X
C
B
B
A
B
A
A
A
X
A
Alkohol propylowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
Amoniak bezwodny
C
B
X
C
X
X
X
A
B
Amoniak gazowy (gorący)
C
B
X
X
B
X
X
A
X
Amoniak gazowy (zimny)
B
A
A
A
A
A
X
A
B
B
Anilina
B
A
X
X
X
X
C
A
A
X
X
Anilinowe barwniki
B
A
B
X
B
B
A
A
C
X
X
Chlorek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Chlorek siarki
X
X
X
C
C
X
A
A
A
B
Chlorek sodu (solanka)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Chlorek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
C
Chlorek winylowy
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
A
X
Chlorek żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
X
Chloroaceton
B
A
B
X
C
X
X
A
A
X
Chlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
B
Chlorobutadien
X
X
X
X
X
X
A
A
Chloroform
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
X
X
Chlorohydryna etylenowa
C
B
B
X
B
B
A
A
A
X
Chlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
Chlorowodorek aniliny
C
B
B
B
X
X
B
A
Cyjanek miedzi
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Cyjanek potasowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Cyjanek sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Cyjanomiedzian potasowy
A
A
A
A
A
A
A
A
Cykloheksan
X
X
X
A
C
X
A
A
A
C
B
A
Cykloheksanol
X
C
X
C
A
X
A
A
A
C
A
Cykloheksanon
B
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
A
Czterochlorek węgla
X
X
X
C
X
X
A
A
A
X
X
B
Czterochloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
C
Czteroetylek ołowiu
X
X
X
B
B
X
A
B
Dekalina
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Denaturat
B
A
A
A
A
A
A
A
Dowterm dauterm
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
Dwuaceton
B
A
X
X
X
X
X
A
Dwubutyloamina
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Dwuchlorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
B
X
X
A
Dwuchloroetylen
X
C
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Dwuchromian potasu
B
A
C
B
B
B
A
B
A
B
Dwuetyloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
C
Dwuetyloaminobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwufenyl (fenylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Dwuisopropylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwuisopropyloketon
B
A
X
X
X
X
X
A
A
Dwuizobutylen
B
A
X
B
X
X
A
A
A
Dwumetylowormamid
B
A
X
B
C
X
X
A
A
X
Dwunitrotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
Dwupenten
X
X
X
B
X
X
A
A
A
X
Dwusiarczek węgla
X
X
X
C
X
X
A
A
X
X
X
Dwutlenek chloru
X
C
X
X
X
X
A
A
Dwutlenek siarki
B
A
B
X
X
B
A
A
A
C
X
Dwutlenek węgla
C
B
B
A
B
B
A
A
A
B
A
A
Etan
X
X
X
A
B
X
A
A
Etanoloamina
B
A
B
B
B
B
X
A
A
Eter metylowoetylowy
X
X
X
A
C
X
A
Eter dwubenzylowy
C
B
C
X
C
X
X
A
A
Eter dwubutylowy
X
C
X
X
C
X
C
A
A
C
Eter dwuchloroisopropylowy
X
C
X
X
X
X
C
A
Eter
X
X
X
X
C
X
X
A
B
X
B
B
Eter izopropylowy
X
X
X
B
C
X
X
A
A
A
Etylen
C
B
C
A
C
C
A
Etylenodiamina
B
A
A
A
A
B
X
A
A
X
Etylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
Etyloceluloza
C
X
X
X
X
X
X
A
A
B
C
Fenol (kwas karbolowy)
B
A
X
X
C
A
A
A
C
X
X
Fenylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
Fenylohydrazyna
C
B
A
X
X
B
A
A
B
Fluorek
B
A
B
A
A
A
A
A
A
C
X
Fluorobenzen
X
X
X
X
X
X
A
A
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy)
B
A
B
C
B
B
X
A
A
C
X
A
Foron (diizopropylideno-aceton)
X
C
X
X
X
X
X
A
A
Forsforan amonowy
B
A
A
A
A
A
A
A
C
A
Fosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
B
B
A
A
Fosforan trójkrezylu
X
X
X
X
X
C
A
A
A
X
Freon 114
B
A
A
A
A
A
B
A
Freon 12
C
B
B
A
A
A
B
A
X
B
A
Freon 13 -(chlorotrójfluorometan)
A
A
A
A
A
A
A
A
Freon 21 (dwuchlorofluorometan)
X
X
X
A
X
X
X
A
Freon 22 (chlorodwufluorometan)
B
A
B
A
A
A
X
A
X
X
X
Ftalan dwubutylu
C
B
X
X
X
X
C
A
A
X
A
Ftalan dwumetylu
B
A
X
X
X
X
B
A
A
Ftalan dwuoktylu
C
B
X
C
X
X
B
A
B
X
B
Furfural
B
A
X
X
C
X
X
A
A
Gaz koksowniczy
X
X
X
X
X
X
A
A
C
X
A
Gaz ziemny
X
X
B
A
A
B
A
A
A
C
B
Gaz ziemny skroplony (LPG)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
Gliceryna
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glikol dwuetylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
Glikol etylenowy
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Glikole
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
A
Glukoza
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
X
B
Heksan
X
X
X
A
B
X
A
B
A
C
B
A
Izooktan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Jod
X
X
X
X
X
X
X
A
X
Keton metylowobutylowy
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Keton metylowoetylowy (MEK)
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Ketonmetylowoizobutylowy
B
B
X
X
X
X
X
A
A
X
A
Kobalt
B
A
A
A
A
A
A
A
Kreozot (smoła węglowa)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
X
C
X
Krezol
X
X
X
X
C
X
A
A
A
C
X
X
Krzemian etylu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
Krzemian sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Ksylen
X
X
X
X
X
X
A
B
A
X
C
A
Kumen (izopropylobenzen)
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Kwas adypinowy
B
A
C
B
C
B
A
B
A
Kwas arsenowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
C
Kwas azotowy – rozcieńczony
B
A
X
X
B
X
B
A
A
B
X
X
Kwas rozcieñczony – stężony
B
A
X
X
X
X
C
B
Kwas benzoesowy
X
C
X
C
X
X
A
A
A
X
B
Kwas borowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Kwas bromowodorowy
B
A
A
X
X
X
A
A
A
B
X
X
Kwas chlorooctowy
B
A
X
X
X
X
X
A
C
X
X
Kwas chromowy
B
A
X
X
C
X
B
A
A
B
X
X
Kwas cyjanowodorowy
B
A
B
B
B
B
B
C
A
B
Kwas cytrynowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
Kwas fluoroborowy
B
A
A
B
A
A
A
B
Kwas fluorowodor (stężony) gorący
B
A
X
X
X
X
C
A
X
Kwas fluorowodor (stężony) zimny
B
A
X
X
X
X
A
A
B
C
X
X
Kwas fosforowy 20,00%
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
X
Kwas fosforowy 80,00%
B
A
C
X
B
C
A
A
A
X
C
Kwas galusowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
Kwas garbnikowy (tanina)
B
A
A
A
A
B
A
A
A
C
C
X
Kwas jabłkowy
B
A
B
B
B
C
A
A
B
Kwas karbolowy (fenol)
C
B
X
X
C
X
A
A
A
Kwas krezolowy
X
X
X
X
C
X
A
A
A
X
X
Kwas meleinowy
B
A
C
X
C
C
A
B
B
C
Kwas mlekowy (gorący)
B
A
X
X
X
X
A
A
A
X
Kwas mlekowy (zimny)
B
A
B
B
B
B
A
A
A
C
A
X
Kwas mrówkowy
B
A
B
B
A
A
C
B
A
C
X
X
Kwas nadchlorowy
C
B
X
X
B
X
A
A
A
X
C
Kwas naftenowy
X
X
X
B
X
X
A
A
A
Kwas octowy 30,00%
B
A
B
X
B
C
C
B
B
C
X
C
Kwas octowy lodowaty
B
A
B
C
X
B
C
A
C
B
X
X
Kwas olejowy
X
X
X
C
C
X
B
A
A
B
B
A
Kwas palmitynowy
C
B
C
A
B
B
A
B
A
B
A
X
Kwas pikrynowy
B
A
B
B
B
C
B
A
A
X
X
Kwas salicylowy
B
A
A
B
A
B
A
A
Kwas siarkowy
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
Kwas siarkowy 10,00%
B
A
C
C
B
C
A
A
A
C
X
X
Kwas siarkowy 10-70%
B
A
X
X
X
X
A
A
A
X
X
X
Kwas siarkowy dymiący (oleum)
B
A
X
C
C
X
B
A
A
X
C
A
Kwas solny (gorący) 37,00%
X
C
X
X
X
X
B
A
X
Kwas solny (zimny) 37,00%
B
A
B
C
B
B
A
A
B
C
C
X
Kwas stearynowy
C
B
C
B
B
B
A
A
B
A
A
Kwas szczawiowy
B
A
B
B
B
B
B
A
A
A
X
Kwas szeoeciofluorokrzemowy
C
B
B
A
B
C
B
B
C
B
A
Kwas trójchlorooctowy
C
B
C
B
X
B
C
A
A
X
Kwas węglowy
B
A
A
B
A
B
A
A
A
C
X
X
Kwas winylowy
C
B
C
A
B
X
A
A
A
B
C
X
Kwasy tłuszczowe
X
C
X
B
B
X
A
A
A
B
C
X
Ług (sodowy)
B
A
B
B
B
B
B
X
Ług zielony
B
A
B
B
B
B
B
A
A
C
Masło
B
A
X
A
B
X
A
A
Metafosforan sodu
B
A
A
A
B
A
A
A
A
Metan
X
X
X
A
B
X
B
A
A
Mleko
B
A
B
A
A
B
A
A
Monoetanoloamina
B
A
B
X
X
B
X
A
A
X
Mrówczan etylu
C
B
X
X
B
X
C
A
A
Nadboran sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
A
Nadtlenek sodu
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
X
Nafta
X
X
X
B
C
X
A
A
A
C
A
A
Nafta oczyszczona
X
X
X
A
B
X
A
A
A
C
A
A
Naftalen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
C
C
A
Nitrobenzen
C
B
X
X
X
X
B
A
A
X
X
A
Nitroetan
C
B
B
X
C
B
X
A
A
X
Nitrometan
C
B
B
X
B
B
X
A
A
X
Ocet
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
X
A
Octan amylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
A
Octan butylu
X
C
X
X
X
X
X
A
C
X
X
Octan celosolwu etylowego
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
C
Octan etylu
B
A
X
X
C
X
X
A
A
X
X
A
Octan glinu
B
A
A
B
B
B
X
A
A
B
X
Octan izopropylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
X
Octan metylu
B
A
C
X
B
C
X
A
A
X
X
A
Octan miedzi
B
A
B
B
B
X
X
A
A
Octan niklu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Octan ołowiawy
B
A
A
B
A
X
X
A
A
B
X
Octan potasowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Octan propylowy
C
B
X
X
X
X
X
A
X
Octan sodu
B
A
A
B
B
X
X
A
A
A
Octan wapniowy
B
A
A
B
B
X
X
A
A
X
Oktachlorotoluen
X
X
X
X
X
X
A
Oleinian metylu
C
B
X
X
X
X
B
A
Olej arachidowy
X
C
X
A
C
X
A
A
Olej bawełniany
B
B
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej biały
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej bunkrowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
C
Olej drzewny
X
X
X
A
B
X
A
A
A
C
Olej hydrauliczny (naftowy)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Olej kokosowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
C
Olej kukurydziany
X
C
X
A
C
X
A
A
B
B
B
Olej lniany
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Olej mineralny
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Olej napędowy
X
X
X
A
C
X
A
A
A
B
X
A
Olej rycynowy
C
B
C
A
A
C
A
A
A
B
A
Olej sojowy
X
C
X
A
B
X
A
A
A
B
B
A
Olej sosnowy
X
X
X
A
X
X
A
A
A
B
Olej transformatorowy
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
Olej turbinowy (smarowy)
X
X
X
B
X
X
A
A
Oleje roślinne
X
C
X
A
C
X
A
A
A
Oleje silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
B
Oleje smarne (naftowe)
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Olejek lawendowy
X
X
X
B
X
X
A
B
A
X
X
Oliwa
C
B
X
A
B
X
A
A
A
A
Orto-dichlorobenzen
X
X
X
X
X
X
B
A
B
X
Ozon
B
A
X
X
C
X
A
A
A
B
B
X
Para wodna
B
A
X
X
C
X
X
X
A
X
X
Para-izopropylotoluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Pentachloroetylobenzen
X
X
X
X
X
X
A
X
Perchloroetylen (tetrachloroetylen)
X
X
X
B
X
X
A
A
A
X
X
X
Pirydyna
B
A
X
X
X
X
X
A
A
X
Piwo
B
A
A
A
A
A
A
A
X
B
Płyn transmisyjny „A”
X
X
X
A
B
X
A
A
A
A
A
Podchloryn sodowy
C
B
X
B
A
X
A
B
A
X
X
Podchloryn wapnia
B
A
C
B
C
C
A
C
B
B
X
X
Polioctan winylu emulsyjny
B
A
B
B
X
B
A
Propan
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
A
Propylen
X
X
X
X
X
X
A
A
X
Ropa naftowa
X
X
X
A
B
X
A
A
A
B
A
Roztw. chromowe do galwanizowania
C
B
X
X
X
X
A
X
Roztwory mydła
B
A
B
A
B
A
A
A
A
B
C
A
Roztwór cukru
B
A
A
A
B
A
A
A
A
Roztw. detergentu niewęglowodorowy
B
A
B
A
B
B
A
A
X
X
Rtęć
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
Salmiak (chlorek amonowy)
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Sebacynian dwubutylu
C
B
X
X
X
X
B
A
A
X
Sebacunian dwuetylu
C
B
X
B
X
X
B
A
A
X
Sebacynian dwuoktylu
C
B
X
X
X
X
B
A
Siarczan amonowy
B
A
A
A
A
A
X
A
A
B
A
A
Siarczan baru
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Siarczan cynku
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
Siarczan glinu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
X
X
Siarczan magnezu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
Siarczan miedzi
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
B
X
Siarczan niklu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
Siarczan potasu
B
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
A
Siarczan sodu
B
A
B
A
A
B
A
A
A
B
A
A
Siarczan żelazowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
X
Siarczek baru
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
A
C
Siarczek wapniowy
B
A
B
A
A
B
A
A
A
A
Siarka
B
A
X
X
A
X
A
A
A
Skydrol 500
B
A
X
X
X
X
X
A
A
C
Skydrol 7000
B
A
X
X
X
X
B
A
A
Smalec
C
B
X
A
B
X
A
A
A
Smar fluorowy
B
A
B
A
B
C
B
Smary silikonowe
B
A
C
A
A
C
A
A
A
Smoła bitumiczna
X
C
X
B
C
X
A
A
Soda, surowy węglan sodowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Solanka
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
Stearynian butylu
X
C
X
B
X
X
A
A
A
Styren
X
X
X
X
X
X
B
B
A
X
A
A
Suche płyny czyszczące
X
X
X
C
X
X
A
Sólfaminian ołowiu
B
A
B
B
A
B
A
A
Ścieki
B
B
B
A
B
B
A
A
A
X
A
Terpentyna
X
X
X
B
X
X
A
B
A
C
A
A
Terpineol
X
C
X
B
X
X
A
B
A
B
B
Tijosiarczan sodu
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
A
A
Tlen (zimny)
B
A
C
C
A
C
A
A
B
Tlenek mezytylu
C
B
X
X
X
X
X
A
A
X
Tlenek węgla
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
A
Tłuszcze zwierzęce
C
B
X
A
B
X
A
A
C
A
Toluen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
X
A
Tran lekarski
B
A
X
A
B
X
A
A
Tran rybi
X
X
X
A
X
X
A
A
Trójchlorek arsenu
X
C
X
A
A
X
Trójchlorek fosforu
B
A
X
X
X
X
A
X
Trójchloroetylen
X
X
X
X
X
X
A
A
A
X
Trójetanoloamina
X
X
X
X
X
X
A
A
X
X
X
A
Trójfluorek bromu
B
A
B
B
A
B
X
A
A
C
X
Trójnitrotoluen
X
X
X
X
X
X
X
X
Trójtlenek siarki
X
X
X
X
B
X
A
A
A
Węglan amonowy
B
A
A
X
A
A
A
B
B
B
Whisky, wina
B
A
A
A
A
A
A
A
A
X
A
Winyloacetylen
B
B
B
A
B
B
A
Woda
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Woda bromowa
B
B
X
X
X
X
A
X
Woda królewska
X
C
X
X
X
X
X
B
A
X
X
Woda słona
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorosiarczyn sodu
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
Wodorotl. amonowy (woda amoniakalna)
C
A
X
X
A
X
B
A
A
B
X
A
Wodorotlenek magnezowy
B
A
B
B
A
B
A
A
A
B
B
X
Wodorotlenek potasu
B
A
B
B
B
B
X
A
A
B
C
C
Wodorotlenek sodowy
B
A
A
B
B
A
B
A
A
B
B
C
Wodorotlenek wapniowy
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
Wodorowęglan sodu
B
A
A
A
A
A
A
A
A
B
Wodór gazowy
B
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
Żelatyna
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Masz pytania o to jak działa tabela odporności chemicznej?

Zadzwoń teraz! +48 58 56 240 14


Pneumatyka.eu – uniwersalny dostawca pneumatyki. Na naszych stronach znajdziesz najważniejsze towary i usługi z dziedziny pneumatyki ponieważ wiemy czego potrzeba prawdziwym fachowcom. Wykonujemy audyt instalacji sprężonego powietrza. Zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza.