By obliczyć minimalną średnicę wewnętrzną rurociągu w [mm]: podaj ilość przepływającego powietrza w [m3/min], jego ciśnienie w [bar], długość rurociągu w [m], wartość oczekiwanego spadku ciśnienia w [bar].

By obliczyć ilość powietrza [m3/min] mogącą przepłynąć przez posiadany rurociąg o średnicy wewnętrznej [mm]: podaj ilość przepływającego powietrza w [m3/min], długość rurociągu w [m], ciśnienie robocze w [bar] oraz wartość oczekiwanego spadku ciśnienia w [bar].

By obliczyć spadek ciśnienia w [bar] wynikającą z przepływu powietrza w ilości [m3/min]: podaj ciśnienie w [bar], średnicę wewnętrzną posiadanego rurociągu w [mm] i długość rurociągu w [m] * wynik obliczenia.

Dobór średnicy rurociągu:

[m3/min]

[m]

[bar]

[bar(g)]

[m]
Maksymalny przepływ przez średnicę

[m]

[m]

[bar]

[bar(g)]

[m³/min]
Spadek ciśnienia

[m]

[m]

[m3/min]

[bar(g)]

[bar]