Regulamin newslettera

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), firma Pressmann Bartosz Grochowski, ul. Hugo Kołłątaja 11, 83-200 Starogard Gdański, NIP 592-199-76-57, REGON 192750611, określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newsletter należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Pressmann, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie z zakresu oferowanych przez Pressmann, produktów i usług, aktualnych promocji, nowości itp.
 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.pneumatyka.eu:
 • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej www.pneumatyka.eu,
 • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Subskrybuj”,
 • zalogowanie się przez Użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową, jak również na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail. Treść niniejszej zgody znajduje się w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Pressmann na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
 • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej przez Pressmann automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail.
 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (email) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu dodatkowych danych osobowych leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter.
 4. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@pressmann.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer: tel. (58) 56 240 14,
 • zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, · rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Pressmann chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.pneumatyka.eu w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin Newslettera

Masz pytania o newsletter?

Zadzwoń teraz! +48 58 56 240 14


Pneumatyka.eu – uniwersalny dostawca pneumatyki. Na naszych stronach znajdziesz najważniejsze towary i usługi z dziedziny pneumatyki ponieważ wiemy czego potrzeba prawdziwym fachowcom. Wykonujemy audyt instalacji sprężonego powietrza. Zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza.