Dane do obliczeń

Średnica tłoka mm
Średnica tłoczyska mm
Ciśnienie bar
Skok mm

Wynik

Pole powierzchni tłoka
Siła od strony tłoka
Pole powierzchni od strony tłoczyska
Siła od strony tłoczyska
Objętość od strony tloka
Objętość od strony tłoczyska