Kalkulator poboru powietrza

Jeśli objętość zbiornika wyrównawczego w sprężarkowni wynosi [m3], ciśnienie napełnienia (tzw. “górne”) wynosi [bar], a ciśnienie opróżnienia (tzw. “dolne”) wynosi [bar], natomiast czas opróżnienia zbiornika pomiędzy tymi ciśnieniami wynosi [sekund], to pobór powietrza w tym momencie wynosi [m3/min]

Określenie zapotrzebowania na podstawie rozbioru ze zbiornika:

[m3]

[bar]

[bar]

[sek]

[m3/min]

%

[m3/min]