12 sposobów

na optymalną instalację sprężonego powietrza

Istnieje ogromny potencjał optymalizacji wydajności systemu sprężonego powietrza, który często można wykorzystać przy niewielkich nakładach inwestycyjnych. Ponieważ koszty energii stanowią ponad 80% całkowitych kosztów operacyjnych sprężarki, efektywne jest nawet stopniowe wykorzystanie tego potencjału. Użytkownik już po krótkim czasie oszczędza na kosztach energii i jednocześnie ogranicza emisję CO2.

1. Przeprowadź kontrolę zużycia sprężonego powietrza

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowej sprężarki lub chcesz zmodernizować istniejący system, zalecamy oczywiście przeprowadzenie kontroli sprężonego powietrza.

Kontrola sprężonego powietrza to bardzo precyzyjna procedura, w której urządzenie rejestrujące dane jest dołączane do każdej sprężarki w sieci, bez wpływu na proces produkcyjny.

Wyniki pokazują dokładne ciśnienie i przepływ objętościowy w całym systemie i umożliwiają symulowany dobór sprężarek w celu zapewnienia, że ​​zainstalowane są sprężarki o odpowiednich rozmiarach. Pozwala to zoptymalizować wydajność systemu, zmniejszając w ten sposób zużycie energii zapewniając niezawodność całego systemu. Zaawansowane zintegrowane systemy sterowania sprężarkami obsługują ciągłe rejestrowanie danych, więc jeśli profil systemu ulegnie zmianie, sterowanie sprężarkami można również dostosować, aby zapewnić maksymalną wydajność przez cały czas.

 

2. Odzysk ciepła

Wykorzystanie potencjału cieplnego sprężarki można dodatkowo sprawdzić podczas kontroli zużycia sprężonego powietrza. W końcu ponad 90 procent (odpadowego) ciepła wytwarzanego przez sprężarkę można dobrze wykorzystać – na przykład do ogrzewania budynków, zaopatrzenia w ciepłą wodę lub jako ciepło technologiczne. Im większe znaczenie dla firmy ma wykorzystanie ciepła, tym ważniejsze jest dobranie optymalnej konstrukcji sprężarki (chłodzonej powietrzem lub wodą).

3. Określ i popraw wydajność sprężarki

Sprawność sprężarki można sprawdzić, stosując praktyczną regułę, w której iloraz mocy sprężarki (kW) i wydajności (m³/min) przy ciśnieniu nominalnym służy do określenia, czy sprężarka wymaga wymiany.

Wydajność sprężarki jest w pełni wykorzystywana, jeśli zasysane powietrze jest tak czyste i chłodne, jak to tylko możliwe. Warunkiem efektywnej produkcji sprężonego powietrza jest zatem uwzględnienie warunków klimatycznych (wilgotność/temperatura) podczas planowania instalacji.

Aby zapewnić energooszczędną pracę sprężarki, należy dążyć do możliwie najniższej długości pracy na biegu jałowym. Zapotrzebowanie na energię na biegu jałowym może być znaczne, zwłaszcza w przypadku starszych sprężarek. Jeśli używanych jest kilka sprężarek, dobrym rozwiązaniem jest podzielenie ich na maszyny podstawowe i maszyny szczytowe.

4. Unikaj wycieków

W sieci sprężonego powietrza, która jest tylko umiarkowanie konserwowana, do 20, a nawet 30% generowanego sprężonego powietrza może zostać utraconych z powodu nieszczelności. Regularne wykrywanie wycieków jest zatem „koniecznością” konserwacji. Oprócz rurociągów, zawory odcinające i ręczne zawory kondensatu, węże, złączki, rury, kołnierze i połączenia rurowe powinny być również sprawdzane pod kątem wycieków – za pomocą sprzętu użytkownika lub przez producenta sprężarki lub wykwalifikowanego usługodawcę. Ten przykład pokazuje, jak ważne i konieczne jest wykrywanie nieszczelności: wyciek o średnicy zaledwie 2 mm w sieci 10 bar może generować ponad 30 000 euro dodatkowych kosztów sprężonego powietrza rocznie.

5. Bądź świadomy ciśnienia w sieci

Im wyższe ciśnienie robocze, tym wyższe zużycie energii. Dlatego cała sieć ze wszystkimi jej komponentami powinna być zoptymalizowana pod kątem niskiej różnicy ciśnień. Oznacza to na przykład: możliwie najkrótsze przebiegi rurociągów, łagodne kolana i brak „wąskich gardeł” w rurach i połączeniach. W przypadku elementów filtrujących spadki ciśnienia wzrastają wraz z ze zużyciem, dlatego należy je regularnie wymieniać.

6. Prawidłowo zwymiaruj urządzenia uzdatniające

W przypadku uzdatniania sprężonego powietrza obowiązuje zasada „tyle ile trzeba – jak najmniej”, a pytanie „scentralizowane i/lub zdecentralizowane?” należy również podjąć decyzję z myślą o efektywności energetycznej. Przy doborze filtrów ważna jest nie tylko potwierdzona skuteczność separacji (ISO12500-1), ale muszą one również charakteryzować się najniższym możliwym oporem przepływu, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie energetyczne sprężarki. Stosować spusty kondensatu sterowane poziomem lub elektronicznie. Decyzja dotycząca zasady osuszania (osuszacz ziębniczy/osuszacz adsorpcyjny regenerowany na zimno lub na ciepło) w przypadku nowych lub modernizowanych instalacji zależy od wymaganej jakości sprężonego powietrza (ISO 8573-1:2010), wymaganej objętości sprężonego powietrza i wymaganego ciśnieniowego punktu rosy .

Regularna wymiana elementów filtrujących może pomóc w uniknięciu spadków ciśnienia. Jeśli filtr jest zatkany, sprężarka musi zużywać więcej energii, aby przezwyciężyć opory poprzez wytwarzanie wyższego ciśnienia. Cotygodniowe kontrole filtrów podrzędnych pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy, zanim się pojawią.

7. Wyeliminuj pracę bez obciążenia (bieg jałowy)

Na szczególną uwagę zasługuje praca bez obciążenia, ponieważ sprężarka nadal pracuje i zużywa energię bez wytwarzania sprężonego powietrza.

Ponadto sprężarka jest zatrzymywana i ponownie uruchamiana, co prowadzi do zwiększonego zużycia elementów i zwiększa koszty operacyjne ze względu na wyższe koszty konserwacji i zużycie energii.

Właściwe zwymiarowanie systemu lub instalacja inteligentnego systemu sterowania sprężarką w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniej konfiguracji zapewnią wysoce wydajną i niezawodną pracę.

8. Określ prawidłowy rozmiar zbiornikazbiornik ocynkowany

Upewnij się, że zbiorniki powietrza są odpowiednio dobrane do zastosowania. Z reguły im lepiej układ sterowania sprężarek jest dopasowany do aktualnego zapotrzebowania (systemy z regulacją prędkości), tym mniejszy może być zbiornik sprężonego powietrza. Systemy z regulacją obciążenia/biegu jałowego, np. z kilkoma dużymi sprężarkami, wymagają większych pojemności zbiorników w celu ograniczenia przełączania napędów sprężarek. Zmniejsza to ich zużycie i poprawia efektywność energetyczną.

9. Korzystanie z odpowiedniej technologii

sprezarka stomatologiczna

Im lepiej kompresor jest przystosowany do danego zadania, tym bardziej wydajnie pracuje. Parametry, które należy tutaj wziąć pod uwagę, obejmują ciśnienie robocze (min./maks.), przepływ objętościowy (min./maks.), a także wymaganą jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą ISO 8573-1:2010. Zastosowanie i poziom bezpieczeństwa dostaw ostatecznie decydują o tym, czy wyższa inwestycja w sprężarkę bezolejową jest uzasadniona. A jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze się zmienia, dodatkowy koszt zakupu sprężarki z regulacją prędkości prawie zawsze się zwraca.

Instalacja nowego, energooszczędnego modelu może się zwrócić w krótkim czasie. Wielu klientów było w stanie osiągnąć doskonałe czasy zwrotu we współpracy z PNEUMATYKA.EU!

10. Używaj oryginalnych części zamiennych

Oryginalne części zamienne dają najlepszą gwarancję długiej żywotności i wydajnej pracy systemu. Dotyczy to stopni sprężarek, zaworów i uszczelnień, ale także smarów i komponentów przetwarzających. Konstrukcja, materiały i jakość części zamiennych bezpośrednio podążają za dalszym rozwojem sprężarek. Doświadczenie pokazuje: często niewielka dodatkowa inwestycja w oryginalne części zwraca się – nie tylko ze względu na gwarancję.

 

11. Obsługa ciągłaserwisant sprezarki 1

Ciągły serwis i konserwacja jest podstawowym warunkiem niezawodności i wydajnego zasilania sprężonym powietrzem.

Celem zespołu PNEUMATYKA.EU jest jak najlepsze dostosowanie do potrzeb naszych klientów. Umowa na stałą obsługę serwisową nie jest luksusem, ale rozsądną ekonomicznie inwestycją, która zapewnia stały dostęp do sprężonego powietrza. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani technicy serwisowi i partnerzy utrzymują Twoje sprężarki zgodnie z wysokimi standardami jakości i dokumentacją.

Konserwacja i obsługa kompresorów ma kluczowe znaczenie dla firmy produkcyjnej. Na Państwa życzenie możemy podjąć się zarówno planowanych, jak i nieplanowanych napraw  maszyn i systemów w celu utrzymania lub przywrócenia ich do pełnej sprawności operacyjnej.

Radzimy jednak zawrzeć pełną umowę serwisową, w tym zdalny nadzór nad sprężarkownią, który obejmuje regularne kontrole wydajności i bezpieczeństwa. Obejmuje to naprawy awaryjne, a także konserwację prewencyjną i dostawę części zamiennych.

12. Proaktywna konserwacja z wykorzystaniem zdalnego monitoringu

industry 4 2741774 1920v2

Zdalny monitoring dostarcza użytkownikom sprężonego powietrza kompleksowe dane ze sprężarek w czasie rzeczywistym, które są niezbędne do dokładnego planowania produkcji i zarządzania inwestycją.

Zdalny monitoring został zaprojektowany jako otwarta platforma, która obsługuje sprężarki i produkty uzdatniające różnych producentów – zapewniając w ten sposób analizę pracy wielu urządzeń w jednym miejscu.

Zdalny monitoring jest częścią standardowego wyposażenia nowych sprężarek, ale może być również instalowany jako „rozwiązanie modernizacyjne” w istniejących instalacjach sprężarek, a także w sprężarkach innych producentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *