Wyświetlanie jednego wyniku

Pilarki Nitto Kohki

Pilarki Nitto Kohki są doskonałymi narzędziami przeznaczonymi do piłowania, polerowania i różnego rodzaju obróbek plastycznych. Modele SH mają dodatkowo małą masę i małe gabaryty, jednak ich wydajność dorównuje cięższym i większym narzędziom pneumatycznym. Jest to efekt zastosowania nowoczesnej technologii przez Nitto Kohki.
Wyjątkowy system mocowania końcówek pozwala na ich szybką zmianę bez dłużej przerwy pracy.