Przeprowadzamy walidacje instalacji sprężonego powietrza i innych instalacji ciśnieniowych w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, chemicznym etc.

Walidacja instalacji sprężonego powietrza wykonywana przez naszą firmę to szereg działań mających na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, materiały, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.

Walidacja instalacji sprężonego powietrza jest  kluczem do zapewnienia jakości procesu produkcji szczególnie w branżach farmaceutycznej, chemicznej i spożywczej. Daje wysoki stopień pewności, że produkt, usługa lub system instalacji przemysłowej spełnia swoje przewidywane wymogi. W przypadku instalacji pneumatycznej, dokument ten może pomóc w procedurze niezbędnej do utrzymania długoterminowego zapewnienia wymaganej jakości.  To często wiąże się z akceptacją przydatności instalacji do celu określonego przez użytkownika.

Przed przystąpieniem do działań kwalifikacyjnych powołujemy zespół walidacyjny. Pobieramy na punktach poboru próbki medium, które później zostają oddane analizie w laboratorium.

Nasi specjaliści wykonujący testy posiadają odpowiednie przeszkolenia z zakresu GMP, uprawnienia do wykonywania pomiarów oraz uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych.

Kwalifikację wykonuje się przy pomocy certyfikowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych z aktualnymi świadectwami kalibracji / wzorcowania (kalibrację / wzorcowanie urządzeń należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub po modernizacji przyrządu).

Wykonujemy następujący zakres prac walidacyjnych:

  • Główny Plan Walidacji,
  • Analiza Krytyczności, oraz Ryzyka,
  • Kwalifikacja Projektu DQ,
  • Wykonanie Kwalifikacji Instalacyjnej IQ,
  • Kwalifikacja Operacyjna OQ,
  • Kwalifikacja Procesowa PQ,
  • Walidacja Procesu Produkcyjnego.


Walidacja instalacji sprężonego powietrza obejmuje swoim zakresem:

  • Utworzenie dokumentacji walidacyjnej,
  • Opracowanie raportów walidacyjnych,
  • Doradztwo w zakresie usuwania niezgodności,

Przeprowadzanie prac walidacyjnych.

 

Chcesz zamówić walidację instalacji sprężonego powietrza?

Zadzwoń teraz! +48 58 56 240 14


Pneumatyka.eu – uniwersalny dostawca pneumatyki. Na naszych stronach znajdziesz najważniejsze towary i usługi z dziedziny pneumatyki ponieważ wiemy czego potrzeba prawdziwym fachowcom. Wykonujemy audyt instalacji sprężonego powietrza. Zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza.