Filtr do lakierowania – Czy warto stosować?

Odpowiednie przygotowanie powietrza znacząco zwiększa niezawodność procesową i produkcyjną maszyn. Wpływa na jakość lakierowanych powierzchni. Filtry do lakierowania eliminują większość zanieczyszczeń. Cząsteczki, woda i oleje w sprężonym powietrzu zmniejszają żywotność i funkcjonalność komponentów i układów. Pogarszają również produktywność i efektywność energetyczną. W tym artykule przedstawiono i omówiono różne produkty do filtracji i uzdatniania powietrza, a także wyposażenie pomocnicze, takie jak spusty kondensatu. Ponadto artykuł zawiera przegląd klas czystości sprężonego powietrza określonych w normie ISO 8573-1: 2010.

Dlaczego konieczna jest filtracja sprężonego powietrza

Jedna stopa sześcienna sprężonego powietrza może zawierać miliony cząstek brudu, znaczne ilości wody i oleju – a nawet metale ciężkie, takie jak ołów, kadm i rtęć. Jeśli nie zostaną odfiltrowane, nie można zagwarantować bezproblemowego działania elementów systemu, takich jak zawory i cylindry, w perspektywie długoterminowej. Źle przygotowane sprężone powietrze może zanieczyścić zawory sterujące i spowodować pęcznienie i przedwczesne zużycie uszczelek. W rezultacie właściwe przygotowanie sprężonego powietrza ma zasadnicze znaczenie dla skrócenia przestojów maszyn. Równocześnie zmniejsza koszty konserwacji i energii. Warto stosować filtr do lakierowania.

Zmienne przygotowania sprężonego powietrza

Istnieją trzy zmienne dotyczące przygotowania powietrza:

  • czystość sprężonego powietrza,
  • ilość (przepływ) sprężonego powietrza
  • ciśnienie sprężonego powietrza.

W zależności od wymagań systemowych koordynacja tych trzech zmiennych zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza. Stanowi podstawę do doboru odpowiednich elementów jednostki serwisowej. Wymagana czystość sprężonego powietrza zwiększa zarówno wydajność pracy, jak i sprawność systemów pneumatycznych. Może zapewnić zgodność ze specyfikacjami prawnymi w branżach takich jak przetwórstwo żywności. Wielkość przepływu jest w dużej mierze zdeterminowana przez przekroje przepływu i wymiary konstrukcyjne maszyny. Ogólnie i pod warunkiem, że konstrukcja jest taka sama, większe elementy mają wyższe natężenia przepływu. Zoptymalizowane ciśnienie robocze zwiększa wydajność, minimalizuje zużycie i zmniejsza zużycie energii. W celu skoordynowania czystości sprężonego powietrza, ilość i ciśnienie sprężonego powietrza dla specyfikacji systemu, należy dobrać właściwe poszczególne komponenty. Na przykład obejmuje to zawory włączające / wyłączające, zawory zwiększające ciśnienie, regulatory ciśnienia, separatory wody, filtry do lakierowania i jednostki osuszające.

Rodzaje filtrów i urządzeń do uzdatniania powietrza

Istnieją różne typy elementów do uzdatniania powietrza do usuwania zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, woda w stanie ciekłym, para wodna i opary oleju, substancje zapachowe, a nawet bakterie i wirusy. W przypadku większości zastosowań automatyki nacisk kładziony jest na usuwanie cząstek stałych i wody.

Separatory wody usuwają kondensat, zarówno w konstrukcji odśrodkowej, jak i na zasadzie koalescencji.

  • Separator Dropout (Rysunek 1) w przeciwieństwie do tradycyjnego separatora cyklonowego opartego na stałym i stabilnym przepływie, Dropout® ma zdolność do utrzymywania maksymalnego poziomu wydajności podczas uruchamiania w ułamek sekundy. Dropout® może działać nie tylko jako samodzielny separator wody lub filtr koalescencyjny, ale również w różnych konfiguracjach z innymi elementami instalacji pneumatycznych. – usuwa 99,9999% cieczy z systemu sprężonego powietrza oraz 99% cząstek stałych o wielkości do 1 mikrona. Ten wyjątkowy filtr sprężonego powietrza nie wymaga filtrów zamiennych, a po jego zamontowaniu bieżące koszty serwisowania wynoszą zero.
  • Separator odśrodkowy (rysunek 1) powoduje ruch obrotowy w powietrzu, zmuszając cząstki do przyspieszania w promieniowym ruchu na zewnątrz. Gdy dotrą na zewnątrz, spływają do miski. Są one skuteczne w usuwaniu kropelek wody, a także cząstek kurzu i brudu większych niż 5 mikronów. Ten proces nie wymaga żadnej konserwacji.
  • Separator koalescencyjny przepływa powietrze z wnętrza na zewnątrz elementu filtrującego. Te wkłady filtrujące należy regularnie wymieniać.
Przekroj Dropout

Rys. 1 Przekroj Dropout

PNEUMATYKA.EU » Filtr sprężonego powietrza do lakierowania

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13