Serwis instalacji sprężonego powietrza

Regularny serwis instalacji sprężonego powietrza jest konieczny dla zachowania jej wydajności. Zastanawiasz się nad zakupem nowego kompresora lub wymianą instalacji sprężonego powietrza? Brakuje Ci sprężonego powietrza? Możliwe, że można rozwiązać Twoje problemy znacznie szybciej i taniej. Niedobory powietrza w instalacji lub nadmierne spadki ciśnienia mogą być spowodowane nie odpowiednią budową końca instalacji od punków poboru do urządzeń pneumatycznych.

Koniec instalacji sprężonego powietrza to miejsce najbardziej narażone na uszkodzenia, zaniedbania, nadmierne zużycie, uszkodzenia a co za tym idzie na nieszczelności. Nieszczelności z kolei przekładają się na straty finansowe. Często jest tak, że pracownicy na konkretnym stanowisku przerabiają punkt poboru sprężonego powietrza pod siebie i nie zawsze robią to w sposób profesjonalny i przemyślany czyli “zgodny ze sztuką”. Ostatnie dziesięć metrów przed punktem poboru to najczęściej najgorszy pod względem jakości (szczelność, wydajność, stan techniczny) odcinek instalacji sprężonego powietrza.

Na czym polega serwis końca instalacji sprężonego powietrza?

Serwis końca instalacji sprężonego powietrza dzieli się na trzy podstawowe etapy:

  • inwentaryzacja
  • modernizacja
  • zalecenia i procedury dotyczące utrzymania ruchu

Inwentaryzacja polega przede wszystkim na zbadaniu i spisaniu wszystkich punktów poboru. Musisz wykonać spis ich uszkodzeń, nieszczelności, niewydajnych rozwiązań, braków i tak dalej. W wyniku inwentaryzacji powstaje raport szczegółowo opisujący napotkane problemy i ich możliwe rozwiązania.

Modernizacja polega na usunięciu wszystkich usterek w punktach poboru oraz wymianę niewydajnych elementów instalacji na nowe.

Zalecenia i procedury dotyczące utrzymania ruchu mają za zadanie nie dopuścić do pogarszania się stanu końcówek instalacji w przyszłości. Procedury, o których tutaj mowa, regulują wykonywanie różnych czynności od regularnego poszukiwania wycieków aż do napełniania naolejaczy.

 

Chcesz zamówić serwis instalacji sprężonego powietrza?

Zadzwoń teraz! +48 58 56 240 14


Pneumatyka.eu – uniwersalny dostawca pneumatyki. Na naszych stronach znajdziesz najważniejsze towary i usługi z dziedziny pneumatyki ponieważ wiemy czego potrzeba prawdziwym fachowcom. Wykonujemy serwis instalacji sprężonego powietrza. Zajmujemy się wszystkimi aspektami systemów sprężonego powietrza.