Kalkulator – przeliczanie FAD na mN³/h

PRZEPŁYW:

Na przykład w [mN³/h] (normalnych metrach sześciennych na godzinę), dotyczy następujących warunków odniesienia: temperatura otoczenia [0oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], sprężarkownia położona jest [0 m nad poziomem morza], wilgotność względna powietrza otaczającego wynosi [0%], a w warunkach tzw. swobodnego zasysania, zapisywanego po prostu jako [m3/min] – (z angielskiego FAD = Free Air Delivery), warunki odniesienia są inne: – temperatura otoczenia powietrza zassanego [20oC], ciśnienie otoczenia, to [101325 Pa], wilgotność względna [0%], położenie sprężarkowni to 0 m nad poziomem morza wynosi [m3/h].

m3/h FAD przeliczanie na mN³/h
FAD (Free Air Delivery – wydajność swobodnie zasysana – w warunkach technicznych, tzn. 20oC, 1013,25 mbar,0% wilgotności względnej)

[m3/h FAD]Kalkulator – przeliczanie FAD na mN³/h

[°C]

[%RH]

[m wysokość n.p.m.]

[m3/ h FAD]

UWAGA 1mN³/h < 1m³/h FAD
Przykład: 1000 mN³/h = ~1130 mN³/h FAD