Jeśli zużycie powietrza w instalacji wynosi [m3/min], oczekiwane ciśnienie robocze wynosi [bar], a zakres regulacji ciśnień (różnica między ciśnieniem tzw. “górnym”, a tzw. “dolnym”) wynosi [bar], to zalecana pojemność zbiornika wyrównawczego dla tej instalacji powinna wynosić [m3]

UWAGA: Im większy zbiornik, tym lepszy jest wskaźnik pojemności sieci (tzw. capacitance), który poprawi jej bezwładność. Dla sprężarek z regulacją wydajności typu “tłoczenie” , bieg luzem wyłączenie daje wymierne efekty energetyczne.

Dobór zbiornika do instalacji:

[m3/min FAD]

[bar]

[bar]

[m3]