Wyświetlanie wszystkich wyników: 17

Osuszacze ziębnicze Donladson
DC 0020 AB – DC 0850 AB

Sprężone powietrze jest doprowadzane do osuszacza i wstępnie chłodzone w wymienniku ciepła powietrze-powietrze przez odprowadzane sprężone, schłodzone powietrze. Następnie wstępnie schłodzone powietrze przepływa przez wymiennik ciepła czynnik chłodniczy-powietrze, gdzie jest dalej chłodzone do wymaganego, ciśnieniowego punktu rosy. Wilgoć pochodząca ze sprężonego powietrza jest wykraplana, przechowywana i
usuwana automatycznie. Ostatecznie schłodzone, użyte powietrze jest ponownie podgrzewane poprzez dostarczane, sprężone powietrze. To pozwala zaoszczędzić energię i zapobiega skupianiu się wilgoci w instalacji sprężonego powietrza poza osuszaczem. Zdolność chłodzenia cyklu chłodniczego jest kontrolowana
przez bocznik podgrzanego gazu, który zapewnia funkcjonalność osuszacza dla częściowych obciążeń.

Schemat działania:
Schemat działania