Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

Filtry wstępne Ultrapoly P 
Filtr wstępny do usuwania zanieczyszczeń stałych z gazów.


Filtr wstępny Ultrapoly jest filtrem w którym jako medium zastosowano wysoce porowaty, spiekany polietylen. Nawet najdrobniejsze cząstki pyłów i innych zanieczyszczeń są efektywnie zatrzymywane na powierzchni oraz w całej objętości medium filtra.

Charakterystyka:

Dzięki wykorzystaniu klilku mechanizmów filtracji – takich jak efekt sita i zderzenie bezpośrednie – usuwane są zanieczyszczenia o rozmiarze 25μm i większe.

Zastosowania:

Filtr Ultrapoly jest wykorzystywany w następujących gałęziach przemysłu:

  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł petrochemiczny
  • Przemysł farmaceutyczny
  • Przetwórsstwo tworzyw sztucznych
  • Produkcja maszyn
  • Przemysł spożywczy
  • Produkcja napojów
  • Produkcja aparatury procesowej i pomiarowej oraz powietrze sterujące

Jak dobrać odpowiedni filtr: