[PILNE] 100% refundacji od ARiMR na zakup kompresora do bioasekuracji dla rolników i producentów

Trwa program pełnej, 100% refundacji wydatków na bioasekurację dla rolników posiadających trzodę chlewną!

Nowy program wsparcia oferowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) to niepowtarzalna okazja dla hodowców trzody chlewnej. Dzięki możliwości uzyskania pełnej, 100% refundacji kosztów kompresora do bioasekuracji, możesz teraz zainwestować w nowoczesne technologie, które nie tylko zabezpieczą Twoje gospodarstwo, ale również usprawnią jego funkcjonowanie. Na czoło listy niezbędnych urządzeń wysuwa się kompresor – wszechstronne narzędzie, które znacząco podniesie efektywność Twojej pracy. Oferta na urządzenie do dezynfekcji obiektów inwentarskich jak i sama dotacja jest ograniczona czasowa i trwa tylko do 26 lipca tego roku! Maksymalna kwota refundacji to aż 100 000,00 PLN! Sprawdź naszą ofertę:

Czym jest bioasekuracja?

Bioasekuracja to zbiór działań mających na celu ochronę zdrowia zwierząt poprzez zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się patogenów. W kontekście hodowli trzody chlewnej, szczególną uwagę przykłada się do zabezpieczenia przed ASF, który stanowi poważne zagrożenie dla hodowli w Polsce.

Program refundacji ARiMR

ARiMR ogłosiła możliwość uzyskania refundacji do 100% wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Program ten obejmuje szeroki zakres wydatków, w tym zakup sprzętu niezbędnego do efektywnego wdrażania bioasekuracji w gospodarstwach hodowlanych.

Jak skorzystać z refundacji na kompresor do bioasekuracji?

Aby skorzystać z refundacji, hodowcy muszą złożyć odpowiedni wniosek w ARiMR. Ważne jest, aby wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty i był złożony w terminie. Szczegółowe informacje na temat procesu składania wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.

Jakie wymagania trzeba spełnić aby dostać refundację na kompresor do bioasekuracji?

Refundacja przyznawana jest dla rolników i producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności: który prowadzi gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który utrzymuje w gospodarstwie, o którym mowa powyżej zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa).Pomoc jest udzielana w formie refundacji wydatków poniesionych przez rolników w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 26 lipca 2024 r. Można uzyskać zwrot kosztów za:

  • Zakup mat dezynfekcyjnych
  • Zakup sprzętu do zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych
  • Zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego
  • Zabezpieczenie budynków przed dostępem zwierząt domowych
  • Przebudowę lub remont pomieszczeń do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach – – w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń.

Szczegóły dla różnych typów producentów rolnych

Dla rolników ryczałtowych w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, refundacja jest udzielana według ceny brutto. Pozostali producenci rolni otrzymają zwrot według ceny netto.

Wypłata refundacji na kompresor do bioasekuracji

Środki zostaną wypłacone na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (EP). Aby sprawdzić aktualność swojego rachunku, wystarczy zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR tutaj i wybrać opcję „Mój profil”. Jeśli numer konta jest nieaktualny, należy go niezwłocznie zaktualizować, składając odpowiedni wniosek. Instrukcje znajdziecie na stronie ARiMR.

Inwestuj w nowoczesne urządzenia z naszej oferty

Dzięki programowi refundacji, hodowcy trzody chlewnej mogą teraz inwestować w nowoczesne urządzenia bez obawy o koszty. Poniżej przedstawiamy naszą ofertę zestawów produktów, które spełniają wymogi refundacji w zakresie bioasekuracji:

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy wszystkich hodowców trzody chlewnej do skorzystania z możliwości, jakie daje program refundacji ARiMR, i inwestowania w nowoczesne, niezawodne urządzenia do bioasekuracji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie i uzyskać pomoc w procesie aplikacji o dotację. Razem możemy zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo Twojej hodowli.

Więcej szczegółów dot. aspektów formalnych wniosku o refundację kosztów znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/arimr/bioasekuracja—refundacja-do-100-wydatkow-poniesionych-przez-hodowce-trzody-chlewnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *