Wymiana filtrów w instalacjach sprężonego powietrza

Wprowadzenie

Czy zdajesz sobie sprawę, że regularna wymiana filtrów powietrza w układach sprężonego powietrza, zalecana co sześć do dwunastu miesięcy, jest kluczowa dla utrzymania optymalnej jakości sprężonego powietrza? Odpowiednie zarządzanie tymi komponentami ma bezpośredni wpływ na wydajność i koszty operacyjne Twojego sprzętu. Zaniedbanie terminowej wymiany filtrów może prowadzić do sytuacji, w której wszystkie zanieczyszczenia, które starasz się wyeliminować, przedostają się do systemu.

Obserwujemy sytuacje, gdzie klienci opóźniają zakup nowych filtrów w nadziei na utrzymanie statusu quo działania systemu, pomimo jasnych wskazań manometru różnicy ciśnień na filtrze, że nadszedł czas na ich wymianę. Chociaż koszt nowych elementów może wydawać się wysoki, inwestycja w regularną wymianę zdecydowanie przekłada się na mniejsze straty związane z przestojami i kosztownymi naprawami.

Większość systemów posiada manometry różnicowe, które mierzą ciśnienie przed i za filtrem, wskazując na spadek ciśnienia, co jest jasnym sygnałem, że filtr wymaga wymiany.

Analiza spadku ciśnienia

Spadek ciśnienia w układzie sprężonego powietrza wskazuje na problemy operacyjne. Typowy, niezatkany filtr charakteryzuje się pewnym poziomem spadku ciśnienia, jednakże zatkany filtr może pokazywać spadek o 1 bar lub więcej. Należy pamiętać, że każde dodatkowe 0,1 bara ciśnienia oznacza około 1% wzrost zużycia energii. Dla przykładu, sprężarka o mocy 22 kW pracująca około 60 godzin tygodniowo w Polsce, przy cenie energii elektrycznej około 1 zł za kWh, niewymienienie zabrudzonego filtra może generować koszty dodatkowe około 82 zł tygodniowo, 328 zł miesięcznie i ponad 4000 zł rocznie!

Ekonomia wymiany filtrów

Zaniedbanie terminowej wymiany filtra może generować znaczne koszty. W przypadku większych zakładów produkcyjnych, gdzie sprężarki działają do 80 godzin tygodniowo o mocy do 220 kW, koszty te mogą sięgnąć nawet około 352 zł tygodniowo lub 1408 zł miesięcznie na każde 75 kW mocy, używając tych samych wskaźników. Niewymienienie filtrów w suszarce ze środkiem pochłaniającym wilgoć, gdzie zwykle znajdują się po dwa filtry na wejściu i wyjściu, może zwiększyć miesięczne koszty energetyczne nawet o 16400 zł dla dużych fabryk.

Koszty wymiany vs. koszty utrzymania

Choć początkowy koszt nowego filtra, który waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych może wydawać się znaczny, to koszty związane z brakiem wymiany wkładu filtra mogą być wielokrotnie wyższe. Oszczędności wynikające z prewencyjnej wymiany filtrów są długoterminowo dużo większe niż koszty ich zakupu. Odpowiednia konserwacja zapobiega drogim awariom i zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych przestojów, które mogą kosztować przedsiębiorstwo znacznie więcej niż regularna wymiana filtrów.

Wnioski

Inwestycja w regularne konserwacje i wymianę filtrów nie tylko zapewnia efektywność energetyczną i operacyjną, ale także przekłada się na lepsze zarządzanie kosztami i większą przewidywalność budżetową. W Pneumatyka.eu zalecamy naszym klientom nie lekceważyć tych kosztów i regularnie monitorować stan filtrów w swoich systemach, aby unikać niepotrzebnych wydatków i maksymalizować wydajność produkcji. Nasze programy konserwacji zapobiegawczej oferują elastyczne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb każdego zakładu, co umożliwia utrzymanie ciągłości pracy przy optymalnych kosztach operacyjnych.

Jeśli chcesz, abyśmy objęli Cię programem regularnej opieki serwisowej – skontaktuj się z nami już dziś!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *