Systemy sprężonego powietrza

System sprężonego powietrza – zespół urządzeń służących do wytwarzania, uzdatniania, dystrybucji i magazynowania sprężonego powietrza a także urządzenia odbiorniki sprężonego powietrza. Do wytwarzanie sprężonego powietrza służą sprężarki powierza. Uzdatnianie odbywa się za pomocą chłodnic, osuszaczy, separatorów wody i filtrów sprężonego powietrza. Powietrze jest magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych, natomiast dystrybuowane za pomocą systemu rur. Odbiornikami sprężonego powietrza są narzędzia, maszyny i procesy przemysłowe zasilane pneumatycznie (np. maszyny pakujące, systemy transportu, automatyka i roboty przemysłowe).

Występują dwa podstawowe rodzaje systemów sprężonego powietrza:

Systemy bezolejowe – stosowane w aplikacjach, które nie tolerują nawet najmniejszej zawartości oleju w sprężonym powietrzu (najczęściej system taki wyposażony jest w sprężarkę bezolejową).
Systemy olejowe – stosowane w mniej wymagających aplikacjach (system ze sprężarką z olejem w komorze sprężania)
Aby zaprojektować prawidłowo system sprężonego powietrza, na wstępie należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na sprężone powietrze pod względem jego ciśnienia, klasy czystości oraz jego sumarycznego zużycia w punktach poboru z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności użytkowania.

Projektowanie dzielimy na etap projektowania sprężarkowni oraz etap projektowania instalacji sprężonego powietrza do punktów poboru.

Kluczowe elementy projektowania sprężarkowni

 • kompresory dobrane pod względem wydajności, gabarytów, technologii, gwarancji, jakości i ceny,
 • kształt i średnice rurociągów, armatury, czujników i mocowań dobrane pod względem ciśnienia, przepływu, funkcjonalności i warunków pracy,
 • instalacja elektryczna o odpowiedniej funkcjonalności i bezpieczeństwie,
 • wydajna wentylacja umożliwiająca wykorzystanie ciepła generowanego przez kompresory oraz zapewniająca prawidłową pracę urządzeń bez względu na porę roku,
 • odzysk ciepła z kompresorów do ogrzania wody w systemie centralnego ogrzewania,
 • system uzdatniający, zapewniający sprężone powietrze odpowiedniej klasy, składający się z chłodnic, separatorów, filtrów i osuszaczy,
 • zbiorniki sprężonego powietrza dobrane pod względem tzw. pików w instalacji – zwyczajowo stosuje się pojemności 1/3 wydajności, jednak każdy przypadek należy przeanalizować,
 • zawory bezpieczeństwa o wypływie większym niż wydajność sprężarek, ciśnieniu nie wyższym niż wytrzymałość elementów systemu i spełniające wymagane prawem normy,
 • system zagospodarowania kondensatu gwarantujący odprowadzenie niebezpiecznych substancji zgodnie z poszanowaniem prawa i ekologii,
 • sterowanie nadrzędne i zabezpieczenia gwarantujące optymalną i bezawaryjną pracę,
 • system komunikacji z internetem lub wewnętrznym systemem BMS zapewniający możliwość zdalnego sterowania,  kontroli i szybkiej reakcji w razie pojawienia się problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *