parametry i jednostki wasko

Parametry i jednostki w pneumatyce

Poniżej znajdują się podstawowe parametry i jednostki, według normy ISO 31 „Wielkości fizyczne i jednostki miar”, obecnie zalecane do stosowania w napędach i sterowaniach pneumatycznych.

Wielkość fizyczna

Symbol

Jednostka

Zależności

Ciepło

Q

J

Ciepło na jednostkę masy

q

J/(kg.K)

q = Q/m

Ciepło właściwe

c

J/(kg.K)

Ciśnienie

p1)

1Pa = 1N/m2

p = F/A

Ciężar ciała

Fg

N

Fg = m g

Czas

t

s

Częstotliwość

f

Hz

1Hz =1/s

Długość

l

m

Droga, skok

s

M

Dynamiczny współczynnik lepkości

μ

Pas

μ=ρ.ϑ

Energia

E

1J = 1N/m

Energia wewnętrzna

U

J

Energia wewnętrzna właściwa

u

J/kg

u =U/m

Entalpia

H

J/K

Entalpia właściwa

h

J/(kg•K)

h =H/m

Entropia

S

J/K

Gęstość – masa właściwa

ρ

kg/m3

ρ =1/ϑ

Kąt obrotu

α

Rad

1rad = 360o/2ł

Kinematyczny współczynnik lepkości

ν

m2/s

ν = μ/ρ

Masa

m

kg

m = pV

Masowe natężenie przepływu – przepływ masowy

qm3)

kg/s

Moc

P

1W = 1J/s

Moduł sprężystości objętościowej

K

Pa

Moment obrotowy

T, M

N.m

Moment bezwładności

J

kg.m2

J = mr2

Objętość

V

m3

Objętość właściwa

ϑ

m3/kg

Objętościowe natężenie przepływu – przepływ objętościowy

qv2)

m3/s

Pole powierzchni

A

m2

Praca

W

J

Prędkość dźwięku w powietrzu

ma

Mach

Prędkość kątowa

ω

rad/s

Prędkość obrotowa

n

obr/min

Prędkość liniowa

v

m/s

Promień

r

m

Przyspieszenie liniowe

a

m/s2

Przyspieszenie kątowe

ε

rad/s2

Siła

F

N

Stała gazowa (indywidualna)

R

J/(kg•K)

Sprawność

η

Średnica

d, D

m

Temperatura

θ, T

K

0oC = 273,15 K

Współczynnik tarcia

f

Współczynnik strat przepływu

ζ

Współczynnik strat liniowych przepływu

λ

Wysokość położenia

z

m

Wyjaśnienia:

Definicje i jednostki ciśnienia

W ogólnym przypadku ciśnienie p (parametr skalarny) jest definiowane jako granica stosunku siły normalnej Fn do pola powierzchni A, gdy wartość pola powierzchni dąży do zera:

8.1.1.3 zdjecie01

 • Normalne ciśnienie atmosferyczne – nacisk słupa powietrza atmosferycznego na poziomie morza: pn = 1013,25 hPa = 1013,25 mbar = 760 mmHg (Torr).

 • Standardowa temperatura i ciśnienie STP (Standard Temperature and Pressure) – standardowe warunki pomiarów i przebiegu procesów fizycznych: temperatura 273,15 K, ciśnienie 101,325 kPa.

 • Normalna temperatura i ciśnienie NTP (Normal Temperature and Pressure) – normalne warunki przeprowadzania prób urządzeń wentylacyjnych: 293,15 K, ciśnienie 101,325 kPa, gęstość 1,204 kg/m3.

 • Międzynarodowa atmosfera odniesienia ISA (International Standard Atmosphere) – standardowa atmosfera odniesienia zalecana w ruchu lotniczym: ciśnienie 1013,25 hPa, temperatura 288,15 K, wilgotność względna 0%.

 • Znormalizowana atmosfera odniesienia ANR. Warunki określone za pomocą parametrów, których wartości podano w normie międzynarodowej ISO 8778, stosowane do przedstawiania wyników badań i charakterystyk elementów pneumatyki, w celu zapewnienia ich porównywalności. Symbol znormalizowanej atmosfery odniesienia (ANR) podaje się za wyrażeniem danej wielkości. Parametry znormalizowanej atmosfery odniesienia to:

  • Temperatura: 20°C
  • Wilgotność względna: 65%
  • Ciśnienie: 100 kPa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *