Niejednokrotnie zdarza się, że podczas lakierowania na powierzchni pojawiają się tzw. “rybie oczka”, “kratery” oraz inne niepożądane efekty. Przyczyn może być wiele i pojawiać się mogą na każdym etapie pracy. Niektóre wady widoczne są bezpośrednio przy naprawie, zaś inne pojawiają się dopiero po pewnym czasie. Jednak podstawą jest móc zidentyfikować powstały problem, znać przyczyny jego powstania oraz wiedzieć, jak ten problem usunąć. Najczęstszą przyczyną takich wad jest złej jakości sprężone powietrze.

Jakość sprężonego powietrza

Wielu lakierników pochłoniętych doborem odpowiedniej jakości materiałów lakierniczych, zapomina o tym, jak istotne jest odpowiednio oczyszczone powietrze. Jego zła jakość może objawiać się pojawianiem się oleju, wody czy też stałych zanieczyszczeń w instalacji pneumatycznej czy na gotowych wyrobach. Ich występowanie to naturalny efekt uboczny sprężania powietrza, jednak takie czynniki jak złej jakości sprężarka, niedostateczna jakość filtrów czy urządzeń osuszających mogą spotęgować ten proces.

Powietrze, które zasysa sprężarka zawsze zawiera wilgoć, której ilość uzależniona jest od aktualnie panujących warunków atmosferycznych. Dlatego też nie mamy wpływu na zasysaną wilgoć, ale możemy mieć wpływ na jej ilość w skompresowanym powietrzu. Wszystkie sprężarki, nawet te bezolejowe, emitują wraz ze sprężonym powietrzem większą lub mniejszą ilość oleju. Podobnie jest z zanieczyszczeniami stałymi, których ilość zależna jest od stopnia skuteczności użytego filtra.

Jak uzyskać czyste powietrze?

Osuszanie to pierwszy z etapów uzdatniania sprężonego powietrza, natomiast drugi to jego filtracja. Odpowiednio przeprowadzony proces filtracji pozwali nam uzyskać powietrze niemalże wolne od oleju oraz innych stałych zanieczyszczeń. Do usuwania oleju oraz cząsteczek stałych służą filtry powietrza. Prawidłowa separacja polega na zastosowaniu odpowiedniej kombinacji filtrów. Należy pamiętać również o zastosowaniu separatora cyklonowego, którego zadaniem jest mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń.

Do lakierowania niezbędne są następujące filtry:

Filtr wstępny typu PF powinien być umieszczony przed osuszaczem. Na poziomie filtracji 5 [um] jest odpowiedni np. do usuwania kurzu oraz niektórych cząstek oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzi się także jako filtry końcowy za osuszaczami ziębniczymi.

Drugi w kolejności jest filtr typu QF (koalescencyjny) o poziomie filtracji zanieczyszczeń stałych 1 [um] i zanieczyszczeń olejowych 0,1 [mg/m3] (II klasa wg ISO 8573-1).

Jako kolejny, dokładnie redukujący zanieczyszczenia, powinien znajdować się filtr typu HF o poziomie filtracji 0,01 [um] i zanieczyszczeń olejowych 0,01 [mg/m3]

(I klasa wg ISO 8573-1). Zaleca się go stosować przed systemami lakierniczymi, osuszaczem adsorbcjnym oraz przed filtrem z wkładem węglowym typu CF.

Co z kondensatem?

Ostatnim, jednak bardzo poważnym problemem związanym z zastosowaniem sprężonego powietrza jest właściwa utylizacja „pozostałości” po całym procesie.

Chcąc przestrzegać przepisów oraz żyć w zgodzie z naturą, do oczyszczania kondensatu należy zastosować separatory kondensatu. Ich działanie polega na wykorzystaniu różnicy ciężaru wody i oleju. Wstępnie oczyszczony kondensat przepływa przez filtr wstępny, a następnie przez filtr adsorbcyjny. W filtrze wstępnym wiążą się ze sobą pozostałe krople oleju, natomiast w filtrze adsorpcyjny zatrzymują się ostatnie, najdrobniejsze cząstki. Odseparowany olej zebrany w oddzielnym pojemniku oraz zużyte wkłady filtrów przekazujemy do utylizacji,a czystą wodę możemy skierować do kanalizacji. Poniżej znajduje się rysunek pomocniczy, przedstawiający uproszczony przebieg działania stacji oczyszczania powietrza.

Podsumowując… To właśnie proces przygotowania sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie dla jakości uzyskanej powierzchni lakierniczej. Aby odpowiednio dobrać potrzebne urządzenia najlepiej skontaktować się z firmami, które na co dzień zajmują się sprzedażą oraz instalacją urządzeń pneumatycznych. Profesjonalistą w tym fachu jest firma PressMann, która dzięki swoim kompetencjom oraz urządzeniom najlepszej jakości zapewnia swoim klientom obsługę na najwyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *