Dlaczego warto przeprowadzić audyt nieszczelności?

Nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza są jak dziura w portfelu, przez którą cały czas wypadają pieniądze twojej firmy. Sprężone powietrze – czwarte medium w przemyśle – często traktowane jest jako nieograniczony zasób, z którego można dowolnie korzystać. Trzeba jednak pamiętać, że wytwarzanie sprężonego powietrza wymaga energii elektrycznej, przez co każdy jego litr ma swoją cenę tak jak ma to miejsce w przypadku wody, prądu, gazu i paliwa.

Statystyki dotyczące nieszczelności:

– około 80% zakładów boryka się z problemem wycieków sprężonego powietrza
– średnio tylko około 50% produkowanego sprężonego powietrza użytkowane jest prawidłowo
– średnio około 30% produkowanego powietrza uchodzi przez nieszczelności w instalacji
– 5% – 10% wycieków sprężonego powietrza to akceptowalny poziom, do którego należy dążyć poprzez systematyczne działania mające na celu zlokalizowanie i likwidowanie wycieków
– około 10% zużycia sprężonego powietrza to tak zwane sztuczne zapotrzebowanie wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprężonego powietrza
– około 10% zużycia sprężonego powietrza to tak zwane niewłaściwe zastosowanie, pod tym pojęciem rozumiemy wszystkie sytuacje, w których używa się więcej powietrza niż to naprawdę konieczne

Na czym polega audyt nieszczelności?

Podczas audytów nieszczelności korzystamy z ultradźwiękowych detektorów wycieków. Urządzenia, z których korzystamy potrafią nie tylko zlokalizować wycieki ale także obliczyć ile powietrza przez nie uchodzi. Znając cenę energii elektrycznej w Twojej firmie możemy przygotować zestawienie ukazujące ile pieniędzy dokładnie tracisz na konkretnym wycieku. Efektem naszego audytu jest raport, który zawiera:

– inwentaryzację wycieków sprężonego powietrza (wycieki są też oznaczone w terenie),
– wielkość i koszty wycieków (l/min; m3/h; zł/rok)
– analizę stanu instalacji i zalecenia odnośnie naprawy nieszczelności
– analizę niewydajnych elementów instalacji sprężonego powietrza wraz z zaleceniami czym je zastąpić
– propozycje nowych rozwiązań optymalizacyjnych, które można zastosować w instalacji sprężonego powietrza aby zminimalizować ryzyko wycieków w przyszłości,
– proponowane zmiany proceduralne, które po wprowadzeniu zmniejszą zużycie sprężonego powietrza
– kalkulacje, w której wyszczególnione będą koszty proponowanych rozwiązań wraz z przewidywanym okresem zwrotu inwestycji

Zadzwoń i zapytaj o audyt:
533 566 662

Dowiedz się więcej
o audytach nieszczelności
sprężonego powietrza!

(https://blog.pneumatyka.eu/2019/06/28/dlaczego-warto-przeprowadzic-audyt-nieszczelnosci-w-instalacji-sprezonego-powietrza/)