Elektrozawory

ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE

Elektrozawór pneumatyczny

Elektrozawory pneumatyczne

Zawór elektromagnetyczny to zawór otwierany i zamykany sygnałem elektrycznym, który może kontrolować przepływ medium w układzie. Elektrozawór składa się z korpusu i cewki. Działanie wywoływane jest polem elektromagnetycznym, który generuje cewka przyciągającą zworę.


Działanie elektrozaworu

Wyróżniane są dwa stany elektrozaworów:

  • Normalnie zamknięty (NZ) - zawór, który bez prądu jest zamknięty. W stanie spoczynku nie przepuszcza medium.
  • Normalnie otwarty (NO) - zawór, który bez prądu jest otwarty. W stanie spoczynku przepuszcza medium.

Oferta elektrozaworów pneumatycznych


Elektrozawór pneumatyczny

Dobór elektrozaworu

Wyróżniamy dwie metody doboru elektrozaworu. Najprostszą metodą jest dobór zaworu do wielkości przyłącza dopasowanej do pozostałych elementów instalacji. Drugim sposobem (metoda dokładniejsza), jest dobranie przyłącza na podstawie współczynnika KV, oznaczającego wielkość przepływu dla wody w m3/h przy ciśnieniu różnicowym.

Rodzaj medium

Ważną informacją jest rodzaj medium jakie będzie przepuszczane i zamykane przez elektrozawór oraz występowanie możliwych zanieczyszczeń. W przypadków chemii konieczne jest poznanie agresywności, dlatego też przy doborze trzeba zwrócić uwagę na materiał wykonania korpusu. Dla mediów nieagresywnych stosuje się zawory z korpusem mosiężnym.