Zawory pneumatyczne

Zawory rozdzielające są elementem pneumatyki, której zadaniem jest nadawanie kierunku przepływu czynnika w pneumatycznych układach poprzez przełączanie dróg przepływu. Zmiana kierunku przepływu odbywa się w zależności od konstrukcji zaworu rozdzielającego płytką rozdzielającą, suwakiem, dźwignią (dla zaworów mechanicznych) lub za pomocą grzybka. 

Zawór zwrotny służy do przepływu tylko w jednym kierunku, w przeciwnym kierunku przepływ czynnika jest blokowany. Zawór działa sam i nie wymaga żadnych dodatkowych sygnałów. Dla zaworu zwrotnego ze względu na jego konstrukcję istotnym jest minimalne ciśnienie otwarcia zaworu, które powinno być jak najmniejsze.

Grupa zaworów sterowanych elektromagnetycznie, pneumatycznie i mechanicznie o funkcjach 2/2, 3/2 stosowana do odcinania i otwierania dróg przepływu czynnika roboczego. Czynnikiem roboczym może być sprężone powietrze, gazy techniczne, para wodna, olej hydrauliczny lub woda. Rozróżniana jest także funkcja dodatkowa: zawór normalnie zamknięty (NZ lub ang. NC) oraz normalnie otwarty (NO), co oznacza w jakim położeniu znajduje się zawór bez sygnału sterującego.

Zawory sterujące natężeniem przepływu są stosowane w układach głównie dla bezstopniowych, do regulacji prędkości ruchu elementów wykonawczych siłowników. Do zmiany prędkości ruchu tłoczyska stosowane są zawory dławiąco-zwrotne oraz zawory dławiące. Zawory dławiące–zwrotne umożliwiają swobodny przepływ czynnika roboczego w jednym kierunku, oraz regulowane dławienie przepływu w kierunku przeciwnym. Zawory dławiące są zaworami dwukierunkowymi, dławienie odbywa się w dwóch kierunkach przepływu.

Posiadamy zawory takich firm jak:

PNEUMUS, FESTO, METAL WORK, UNIVER, SMC, AIREX, ASCO JOUCOMATIC, BURKERT, CAMOZZI, BONESSI PNEUMATIC, PARKER, STRANSKY& PETRZIK, WABCO, MANNESMANN, YPC, Rexrtoh MACMAN PNEUMATIC, BONESI PNEUMATIC, AZ PNEUMATICA, HAFNER, PNEUMAX, TEKMA, AIRTAC, AIRTEC, CONTROL AIR i innych.