Osuszacze adsorbcyjne

Osuszacze adsorbcyjne

Osuszacze adsorpcyjne typu HL są stosowane w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie temperatury punktu rosy -20ºC/-40ºC. Mają one zastosowanie przede wszystkim w końcowej fazie uzdatniania powietrza np. w przemyśle farmaceutycznym.
Zasada działania osuszacza adsorbcyjnego: sprężone powietrze jest kierowane (przez elektrozawór) od dołu do kolumny A - wewnątrz kolumny znajduje się złoże sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium, które wchodzi w reakcję ze sprężonym powietrzem, - podczas tego procesu sorbent odbiera z powietrza znajdującą się w nim wodę - osuszone powietrze górą jest odprowadzane do instalacji sprężonego powietrza - 15% osuszonego powietrza jest kierowane od góry do kolumny B celem oczyszczenia złoża - sprężone powietrze w kolumnie B odbiera od znajdującego się tam złoża sorbentu wodę a następnie jest wypuszczane do powietrza atmosferycznego poprzez tłumik hałasu umieszczony na wyjściu w dolnej części osuszacza - w następnym etapie elektrozawór zmienia kierunek przepływu sprężonego powietrza : kieruje go od dołu do kolumny B, skąd 15% osuszonego powietrza jest kierowane do kolumny A celem oczyszczenia złoża - następnie cały proces jest powtarzany. Ze względu na fakt dużej wrażliwości sorbentu z aktywowanego tlenku aluminium na zanieczyszczenia olejowe, konieczne jest stosowanie filtra typu HF przed osuszaczem adsorbcyjnym, natomiast filtra typy QF za nim, w celu wyeliminowania ewentualnych drobin sorbentu skruszonego w wyniku ruchu powietrza.
Pokazuje 1 - 9 z 9 elementów
Pokazuje 1 - 9 z 9 elementów