Producenci

Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiornik ciśnieniowy jest to zbiornik przechowujący gaz pod ciśnieniem lub powietrze.
Jednym z trzech typów zbiorników jest zbiornik poziomy, wyróżniające się tym, iż można nim nadbudować agregat lub poprostu luźno umiejscowić na podłożu.
Kolejnymi typami zbiornika są zbiorniki ciśnieniowe pionowe oraz pionowe wyrównawcze na sprężone powietrze.

Zbiornik sprężonego powietrza jest cylindrycznym urządzeniem ciśnieniowym.
Składa się z dwóch den elipsoidalnych lub koszykowych oraz płaszcza z zaworami i króćcami.
Zbiorniki wyrównawcze mają za zadanie magazynowanie i zapewnienie odpowiedniego (stabilnego) ciśnienia w instalacjach sprężonego powietrza.
Zbiorniki te można stosować w systemach sprężonego powietrza w celu dopełnienia odpowiedniej zdolności przechowywania powietrza
aby sprostać maksymalnym jego zapotrzebowaniom. Pełnią również odpowiedzialną rolę jako stabilizator ciśnienia w sieci.
Są szczególnie użyteczne w procesach o wysoce zmiennym zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.Występują jako pojemniki położone w pionie lub poziomie, wytwarza się je ze stali węglowej lub nierdzewnej, galwanizowane lub ocynkowane oraz malowane proszkowo. 

Zbiorniki sprężonego powietrza wyposażane są w tak zwaną armaturę, na którą składają się:
kurek manometryczny, kulowy zawór spustowy, rurka spustowa, zawór bezpieczeństwa i manometr.