Zbiorniki ciśnieniowe

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

Zbiornik sprężonego powietrza

Zbiornik ciśnieniowy pionowy

Wytrzymały kształt rurowy charakteryzuje zbiorniki ciśnieniowe. Budowane są w stylu owalnym z przyspawanymi do nich dennicami, które równomiernie rozkładają ciśnienie gazów na ściany zbiornika.


Wykorzystywane są jako akumulatory do przechowywania powietrza oraz kompensatory ciśnień. Stawiane są bezpośrednio za sprężarką.


Mają zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza i spełniają wiele użytecznych funkcji:

  • zmniejszają pulsację ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza
  • ochładzają powietrze do temperatury otoczenia
  • akumulują wymaganą ilość sprężonego powietrza
  • dzielą kondensat

Zbiorniki sprężonego powietrza wykonywane są ze stali kwasoodpornej lub stali węglowej.


Zbiorniki ciśnieniowe w naszej ofercie są zgodne z normami jakościowymi i bezpieczeństwa narzuconymi przez przepisy Unii Europejskiej.

Dobór zbiorników ciśnieniowych


Zbiornik ciśnieniowy poziomy

Dobór zbiornika ciśnieniowego wykonywany jest na podstawie wydajności kompresora.


Stosujemy zbiorniki o bardzo różnych wytrzymałościach od 8 bar do 40 bar w zależności od ciśnienia jakie otrzymujemy na wyjściu z kompresora. Wyższe ciśnienie niż opisywane wymaga użycia innych materiałów wykończeniowych zbiornika.


W ofercie na zbiorniki ciśnieniowe wyróżniamy:

  • pionowe
  • poziome

Odpowiednio dobrany zbiornik ciśnieniowy daje możliwość efektywnego zwiększenia wydajności całego systemu, dlatego warto zwrócić uwagę na sytuacje, gdzie może zaistnieć nagła potrzeba dużej ilości zmagazynowanego powietrza.W celu dobrania odpowiedniego zbiornika prosimy o kontakt z naszym biurem:

  • biuro@pneumatyka.eu

  • 58 56 240 14