Filtr produktów

Kompresory

Kompresory często nazywane sprężarkami to urządzenie dzięki, którym wytwarzane jest ciśnienie w instalacji sprężonego powietrza na potrzeby maszyn i urządzeń pneumatycznych. Obie nazwy "kompresor" i "sprężarka" przez większość użytkowników stosowane są na co dzień zamiennie jednak wg etymologii pojęć fizycznych sprężanie i kompresja mają różne znaczenie. W prezentowanych kompresorach - sprężarkach zjawisko sprężania i kompresji występuje w tym samym czasie więc oba określenia są trafne. Nasza ekipa również używa nazw kompresor i sprężarka zamiennie jednak na stronie internetowej w większości stosujemy nazwę sprężarka ze względu na większą popularność tego określenia. 

Sprężarka tłokowa to najczęściej spotykana sprężarka. Występuje w wersji jedno lub dwu stopniowej, smarowana i nie smarowana olejem z cylindrami w różnej liczbie cylindrów w różnych układach.

Sprężarka łopatkowa składa się w uproszczeniu z trzech podstawowych zespołów: wirnika, stojana i łopatek.
Wirnik umieszczony jest mimośrodowo względem stojana czyli obudowy.
W wirniku znajdują się wycięcia, w których są umieszczone łopatki mogące się swobodnie poruszać w ruchu promieniowym.
Łopatki w trakcie obrotu wirnika wysuwają się (działanie siły odśrodkowej).
i chowają w wirniku w zależności od ich położenia względem obudowy sprężarki - jest to skutek mimośrodowego umieszczenia wirnika.
Powietrze wchodzące otworem (zawór wlotowy) w stojanie zostaje uwięzione między dwoma łopatkami, stojanem i wirnikiem.
Podczas sprężenia maksymalnego uwięzionego powietrza zostaje ono wypuszczone do systemu sprężonego przez zawór wylotowy w stojanie.
Oczywiście rzeczywista sprężarka jest urządzeniem dużo bardziej złożonym, wyposażonym w różne układy gwarantujące trwałość, niezawodność, czystość sprężonego powietrza i wysoką wydajnością.
Ważną rolę pełni olej wtryskiwany do wnętrza obudowy, który ma za zadanie uszczelniać, zmniejszać tarcie
i chłodzić nagrzewające się części sprężarki. Jeśli w układzie sprężania powietrza wykorzystywany jest olej,
to jego opary muszą być usunięte ze sprężonego powietrza w dalszym etapie. Do tego służą separatory oleju, wstępny i końcowy,
usuwające olej. Powietrze musi być oczyszczone również z cząsteczek wody, które usuwane są w chłodnicy sprężonego powietrza.

Sprężarka śrubowa to sprężarka, w której sprężanie gazu spowodowane jest zmniejszaniem się przestrzeni
pomiędzy pracującymi śrubami od otworów ssawnych do otworów tłocznych.
Sprawność elementu sprężającego zależy w dużej mierze od szczelności jaką uzyskują pomiędzy śrubami oraz śrubami i obudową.
Konstrukcje sprężarek śrubowych stają się coraz bardziej kompaktowe i dążą do tworzenia jak najmniejszej ilości hałasu.
Urządzenia będące w sprężarce posiadają specjalne tłumiki wibracji, które pochłaniają wibracje tworzone przez sprężarkę.

Sprężarki przewoźne zasilane silnikiem diesel'a, najczęściej używane są na placach budowy,
gdzie zasilają sprężonym powietrzem maszyny. W kolejnictwie sprężarki dbają o odpowiednie ciśnienie robocze powietrza np. w przewodach hamulcowych, a zasilane są przy pomocy silników elektrycznych.
Sprężarka tłokowa Gudepol


Sprężarka śrubowa Atmos Smarttronic


Sprężarka śrubowa Walter SKTG

Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów
Pokazuje 1 - 5 z 5 elementów