Manometry

Manometry to przyrządy do pomiaru ciśnienia. Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na: manometry względne – wskazujące różnicę ciśnień oraz na manometry bezwzględne – wskazujące ci śnienie w odniesieniu do próżni.

Manometry:

  • ze stali nierdzewnej
  • w obudowie plastikowej 
  • w obudowie stalowej
  • w obudowie ze stali nierdzewnej
  • niskociśnieniowe
  • spawalnicze
  • chłodnicze