Separatory cyklonowe

Separatory cyklonowe 

Separatory cyklonowe zwane także (separatorami odśrodkowymi) służą do odprowadzania kondensatu wodno-olejowego ze sprężonego powietrza. Ich podstawowe elementy to: obudowa, oddzielacz odśrodkowy, osłona separującą oraz spust kondensatu. Gdy sprężone powietrze przedostaje się do separatora, następnie do oddzielacza odśrodkowego, który wprawia przepływające powietrze w ruch wirowy. Po odwirowaniu powietrza dochodzi do skroplenia kondensatu, który zostaje osadzony na ścianach separatora. Następnie skroplony kondensat spływa do zbiornika, gdzie tam za pomocą zaworu odwadniającego zostaje odprowadzony z układu na zewnątrz. Za sprawą specjalnej przegrody, która znajduje się nad dnem zbiornika ponowne pojawienie się kondensatu jest uniemożliwione.  
Efektywność separacji separatorów cyklonowych tzw. odśrodkowych  to około 98-99% cząsteczek o wielkości od 10 do 50 mikronów.

Zadaniem separatora cyklonowego jest usunięcie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza w miejscu gdzie jest zamontowany. Gromadzi się w nim ok 60% kondensatu, w związku z tym separatory często wyposaża się w automatyczne spusty kondensatu. Separatory nie mają wkładów wymiennych. 

Podczas wyboru odpowiedniego separatora istotnym parametrem jest przepływ i ciśnienie robocze. 

Pokazuje 1 - 14 z 14 elementów
Pokazuje 1 - 14 z 14 elementów